DELA

Åland och Ohio

Måndagen den 27:e februari är ännu ett datum att lägga på minnet. I Chardon High School, Ohio, USA, utspelade sig ännu en skolskjutning omkring halv åtta-tiden på morgonen. Eleven Thomas Lane dödade tre personer och skadade ytterligare tre innan han blev utjagad ur skolan av en lärare.

Det verkar som att skolskjutningar blivit ett allt vanligare inslag i nyhetsrapporteringen, frågan är numera inte ”om” en skolskjutning kommer att äga rum igen, utan snarare ”när”. Hur länge tar det till nästa gång? Sådana utbrott av våld byggs ofta upp under en lång tid, och ju färre människor som personen i fråga har omkring sig som bryr sig, desto större blir risken för ett destruktivt och våldsamt beteende. I flera fall har långvarig mobbing varit en utlösande faktor.

Undersökningen Hälsa i Skolan som publicerades för inte särskilt länge sedan visar att det finns mycket arbete kvar i fråga om ungdomars hälsa. Därför är jag glad att stadsstyrelsen inte lät någon av ungdomsgårdarna gå till försäljning, och jag hoppas på att se ett fortsatt satsande på ungdomsverksamheten över hela Åland eftersom den är helt avgörande för många ungdomars väl och ve.
Det är viktigt för alla människor med en välfungerande social service, det är viktigt att känna att samhället tar hand om dig när du behöver stöd. Jag menar givetvis inte att skolskjutningar är den omedelbara konsekvensen av att sänka nivån på servicen, snarare att alla människor förtjänar att må bra och att en del behöver mer stöd än andra för att göra det. Mår folk bra kommer statistiken över våldsbrott och skadegörelse automatiskt att sjunka.
William Ramsdahl
Röd Ungdom