DELA

Åland och klimatkonferensen i Lima

I fredags avslutas FN:s tjugonde klimatkonferens som hållits i Perus huvudstad Lima. Efter att rekordmånga statschefer tidigare i höst möttes i New York för att diskutera världens klimatproblem så var förhoppningarna lite mer uppskruvade på konferensen i Lima. Det riktiga testet kommer dock i Paris om ett år då planen och förhoppningen är att kunna uppdatera Kyotoprotokollet.
2014 blir ett nytt rekordår för mängden växthusgaser som släpps ut i atmosfären. Resultaten är skrämmande. Klimatpanelen IPCC varnar om att klimatförändringen fortskrider med oåterkalleliga följder. Temperaturökningen märks inte bara genom varmare temperaturer och extremare väder, utan också genom att världshaven blir varmare och surhetsgraden ökar. Värmen som fångas upp i haven har i sin tur stora konsekvenser på fiskebestånden och andra organismer.
Extremväder gör också att försäkringsbolagens kostnader blir högre. Kostnaderna för stormen Sandy som slog in i New York bedömdes till exempel att kosta hela 68 miljarder dollar. Man skulle få många vindkraftverk för de pengarna.

Trots detta har förhandlingarna i Lima gått mycket trögt och ännu när denna text är skriven var det oklart om några egentliga genombrott var att vänta i elfte timmen. Det ökar istället trycket på Parismötet som är i slutet av nästa år.
Under 2015 kommer riksdagen att slå fast Finlands regerings position till Pariskonferensen och vilka mål man vill ha. Då gäller det bland annat. att fokusera på energieffektivitet och förnyelsebar energi. På båda fronterna kan Åland ta en aktiv roll.
Medan man på det finländska fastlandet har haft svårt att få bygglov för många vindkraftsprojekt har det varit betydligt positivare här hemma. Jag minns då vindkraftverket Preciosa byggdes i Eckerö för snart 20 år sedan. Kraftverket har en effekt på 500kW. Nästa år börjar tillverkaren av det kraftverket, danska Vestas, testa en turbin med 8 MWs effekt, som alltså har flerfaldigt större effekt. Tekniken går framåt och kostnaden per megawatt energi pressas ner.
Men ännu behövs subventioner och här måste vi förmå rikspolitikerna (och tjänstemännen i ministerierna) att hela tiden vilja satsa på Åland där vi har goda platser för vindenergi.
Den åländska geografiska litenheten kunde också göra Åland attraktivt som samarbetspart för nya energiprojekt. Det gäller bara för oss att hålla oss framme. ABB bygger för tillfället ett nätverk av laddningsstationer för elbilar i Estland och Holland, två relativt små länder geografiskt. Åland kunde också vara en ideal plats för att testa sådan ny teknik.

På söndag firar vi tredje advent och fortfarande är det ingen snö i sikte. När jag var liten så var det inte ovanligt att det var snö på marken i samband med min födelsedag i slutet av oktober. Men inte längre.
Klimatförändringen berör också Åland och vi måste vara med och dra vårt strå till stacken.
Mats Löfström