DELA

Åland och Baskien: lika …. men olika

”Till att börja med, skulle jag (Juan) aldrig våga skriva den här insändaren i min egen hemort (som är Baskien) pga rädsla för min och min familjs säkerhet”

Kära läsare, kära Elisabeth Nauclér: Kan du tänka dig hur det skulle vara att varje morgonbehöva kontrollera att det inte finns en bomb under din bil innan du skjutsar barnen till skolan?
Kan du tänka dig hur det skulle vara att ta dina söndagspromenader tillsammans med en eskort av beväpnade vakter för att garantera din och din familjs säkerhet?
Kan du tänka dig hur det skulle kännas att läsa ”Du är nästa på listan” skrivet på din husvägg när du kommer hem?

Vi kan förstå om en ålänning tycker att det verkar som en obegriplig fantasi, kanske en våldsam politisk roman men, för de flesta demokratiska baskiska och spanska politiker är det tyvärr en beskrivning av deras vardagsliv. Ja, vi menar de politiker som tror på demokrati, fredliga förhandlingar, överenskommelser, consensus, fred, fred, fred.. Ja, vi menar baskiska politiker precis som dem vi har träffat på Åland.
Som ni kanske anar, beskriver vi inte livsförutsättningarna för de baskiska politiker som stöder självständighet (12-14 procent av alla). Nej, tyvärr. Vi beskriver ett vanligt liv för resten (86-88 procent)!!!
På Åland kan vem som helst vara politiker och uttrycka sina åsikter om åländsk självständighet fritt, även om de är för eller emot, och man behöver inte ha livvakter för att gå på jobb till lagtinget.

De senaste dagarna har vi märkt att en liten men viktig del av de åländska politikerna beskriver de baskiska separatisterna som kuvade av den spanska staten, utan lagliga rättigheter. Tillåt oss beskriva våra synpunkter på detta:
Spanien är sen 30 år tillbaka en fullt demokratisk rättsstat. Både den spanska riksdagen och de 17 parlamenten av de självstyrda regionerna som utgör Spanien väljs enligt fria och demokratiska val. Den spanska grundlagen försvarar uttryckligen minoriteternas rättigheter samt beskyddet och utvecklingen av de fyra officiella språken som finns i Spanien. Autonomiernas självbestämmanderätt är en av de mest utvecklade i Europa. Speciellt Baskien har inom vissa områden högre självbestämmanderätt än Åland (t.ex Baskien har full skattebehörighet). Det här har uppnåtts på bara 30 år.

Det är helt acceptabelt i en demokrati att det finns medborgare som tycker att den här nivån av självbestämmanderätt inte är tillräcklig och istället vill ha självständighet precis som några vill på Åland. I Baskien har de här medborgarna bildat ett politiskt parti som ursprungligen hette Herri Batasuna.
Däremot tycker vi att det är helt oacceptabelt att försöka uppnå självständighet med våld. Batasuna (PCTV), med kommunism som grundpolitisk inriktning, och som hade stöd av 12,5 procent av den baskiska befolkningen i valet år 2005, är inte bara ETA:s politiska arm, de stöder och uppmuntrar systematiskt våld mot andra politiker, myndigheter, polis och vanliga medborgare som inte stöder självständighet.

För att försvara demokraterna mot det här politiska våldet har den spanska riksdagen godkänt en lag som förbjuder de politiska partier som försvarar våldet som ett redskap för att nå sina mål. Tycker ni inte att det är en bra lag? Tycker ni inte att partier som stöder eller använder våld bör vara olagliga?
Vem som helst som är intresserad av att kontrollera att det vi skriver är sant, kan själv resa till vilken stad som helst i Baskien, promenera in till centrum en lördag natt och se vad som händer (förstörelse av bilar, bankautomater, butiker, förstörelse och klotter på de partilokaler som inte är för självständighet etc). Men, var försiktig, ta inte med någon åländsk symbol som t.ex. Ålands flagga, eftersom den har rött och gult precis som Spaniens flagga och det kan innebära början på en fysisk aggression.

Juan Lloréns
Professor i IT, Universidad Carlos III de Madrid, lärare vid Högskolan på Åland
Juan.llorens@uc3m.es