DELA

Åland – när barnen själva får välja!

Just den här tiden på året blommar Åland upp, fylls av turister varav många är barnfamiljer. För att få dem att välja Åland som resmål är det viktigt att hela familjen trivs och att besöket blir en positiv upplevelse för alla, så att de vill besöka Åland igen, och igen…

Jag tror och hoppas att det finns en vilja hos alla att utveckla Åland till en barnvänlig ö, både för besökare och för boende. Det behöver varken vara svårt eller krångligt utan görs enklast redan i planeringsskedet genom att ta med barnen i planeringen och utvecklingen av verksamheter, speciellt vid aktiviteter som riktar sig till barn, men alla aktiviteter och besöksställen kan göras mera barnvänliga. Nöjda barn ger garanterat nöjda föräldrar.

När Bomarsunds besökscentrum nu äntligen ska bli verklighet vill jag att man tänker på att besökscentret ska inspirera och entusiasmera även barn, och att man även tar med barnen i planeringen av museiupplevelsen. Nu finns det en arbetsgrupp för att förverkliga ett besökscentrum i Bomarsund, och för att uppgradera Bomarsundsområdet så att besökaren ska få ut så mycket som möjligt av besöket.

För att barn ska trivas och vilja upptäcka och utforska vår historia är det viktigt att barn och vuxna kan göra en tidsresa tillsammans. Jag hoppas att våra nutidsbarn ska kunna uppleva, se och känna hur det var på Bomarsundstiden och kunna få en förståelse för vår omvärld i både nutid och dåtid. Lekens betydelse för lärande och utveckling ska inte underskattas, och för att barn ska få ut mesta möjliga behöver de tas med redan i planeringen.

Det är en utmaning att lära barn om både krig och demilitarisering –men det är vi vuxna som måste göra det möjligt och ta med dem i planeringen, så att besökscentret inspirerar till både lärande och lekande. För barnens bästa.

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)