DELA

Åland måste bli en GMO-fri och GMO-odlingsfri zon

GMO är inte en långsiktigt hållbar lösning vad gäller global livsmedelsförsörjning. Vi kan inte idag förutsäga vilka negativa konsekvenser GM-grödor kan innebära för människor, djur och natur.
Åland har idag en bred och enad front beträffande producenter och konsumenter som vill att Åland förblir en GMO fri zon. Även hos de politiska partierna finns en vilja att göra Åland GMO-fritt. Det som saknas är Ålands landskapsregering att sätter ner foten och fattar ett politiskt beslut om att genomföra en lagstiftning som baserar sig på en mycket sträng samexistens som skulle göra GM grödor i praktiken omöjliga att odla på Åland. Denna lag skall i framtiden kunna kompletteras med ett totalförbud.

Det som idag inte regleras av EU-lagstiftning är ansvaret för genspridningen. Det finns inga EU-regler om isoleringsavstånd kring GMO-odlingar och int e heller om ersättning till ekologiska eller andra GMO-fria bönder som drabbas av ofrivillig genförorening från GMO-odlingar. EU-reglerna innebär att det är den som utsätts för genförorening som drabbas av extra kostnader eller inkomstbortfall. En ekologisk lantbrukare som får GMO-förorening i sin gröda kan förlora rätten att sälja grödan som ekologisk, eftersom genmodifiering inte får förekomma i ekologisk produktion. Även en konventionell lantbrukare kan förlora intäkter om inblandningen leder till att produkten måste GMO-märkas, vilket kan ge ett lägre pris eller att den blir helt osäljbar.

För att trygga de åländska ekologiska och konventionella jordbruken från GMO-förorening är det av högsta prioritet att Åland kan fortsätta att vara ett GMO-fritt område. Genom att Åland förblir en GMO-fritt område innebär det även konkurrensfördelar som producent av ekologiska och konventionellt odlade produkter som kan garanteras vara GMO-fria. Det åländska jordbruket kan aldrig någonsin konkurrera med kvantitet och billiga priser. Det som Åland bör sträva efter är ett långsiktigt hållbart och lönsamt jordbruk som profileras med rena, giftfria och kvalitetsmässigt starka produkter. Vi vill ha en ”Ålandsmärkning” av råvaror och livsmedel som håller hög kvalitet, giftfria, GMO fria och är ekologiska. Åländsk mat ska vara trygg och pålitlig.
Styrelsen för
Ålands socialdemokrater