DELA

Åland laddar om

Det åländska samhället står inför en stor ekonomisk utmaning som med all sannolikhet kommer att ta flera år att hantera. Men det är ändå inte läge att dra i handbromsen nu – tvärtom. Landskapsregeringens förslag till budget för 2021 förkunnar att Åland satsar sig ur krisen. Satsningarna tar itu med arbetslösheten och näringslivets omedelbara utmaningar samtidigt som de långsiktigt tar sig an en omställning mot ett klimatsmart och bärkraftigt samhälle.

I landskapsregeringens budgetförslag som debatteras i lagtinget nästa vecka är Hållbart initiativ särskilt stolta över en seriös klimatsatsning, att människan står i fokus och en framtidssäkring av näringslivet. Låt oss sammanfatta!

En seriös klimatsatsning.

– Klimatlag för ett Åland i linje med Parisavtalet

– Stöd för utbyggnaden av laddpunkter för elbilar utvidgas till hushåll

– Nytt stöd till större solparker

– Mer pengar till utfasning av oljepannor

– Resurser till planering av skärgårdstrafikens omställning

Människan i fokus.

– Låginkomsttagare får mer pengar i plånboken med förhöjt grundavdrag

– Utbildningsmöjligheterna utökas

– ÅHS får mer resurser, bland annat för att klara av vårdskulden

– Digital ungdomsmottagning för psykisk ohälsa förverkligas enligt tidigare plan

– Kollektivtrafiken i tätorten Mariehamn/Jomala utvecklas

– Digitaliseringen av Ålandstrafiken banar vägen för resebokningsapp

– Utbyggnaden av gång- och cykelvägar prioriteras

– Fördelningen av PAF-medel bibehålls

– En tydlig barnstrategi tas fram för att öka barns inflytande

Framtidssäkrat näringsliv.

– Nytt stödsystem för att stimulera företagens övergång till en hållbar resursanvändning

– Fortsatt planering av storskalig havsbaserad vindkraft

– Ny utbildningsinriktning inom vindkraft

– Utvecklingscentret på Högskolan blir en motor för omställningen

– Nytt fokus på cirkulär ekonomi

– Lyfta AX-gantrenden ytterligare

– Utveckla ekoturismen

Genom dessa satsningar skapar vi trygghet idag samtidigt som vi bygger ett starkare och bärkraftigare Åland efter krisen.

Även om det är svårt att sia om när pandemin släpper taget, behöver Åland inleda arbetet med att få en budget i balans. Det kommer att innebära en långsiktig finansiell rambudgetering som är förankrad i de strategiska målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

På samma sätt som vi inte ska lämna en ekonomisk skuld till kommande generationer ska vi inte heller lämna över en förstörd planet. Vi måste lösa båda kriser samtidigt. Vi måste ladda om!

ANNETTE BERGBO
ALFONS RÖBLOM
SIMON HOLMSTRÖM