DELA

Åland – Kvällssolens land

Spontant ser det ju bra ut med svensk tid med svensk TV osv. Men ser vi till geografin och tidszonerna, så ligger Åland maximalt bra för ljusa kvällar – det finns inga ljusare kvällar i Ålands turistupptagningsområde!

Blanda inte in Sverige/ Finland i denna fråga, det handlar bara om var tidslinjerna går. Svensk tid är faktiskt en av de negativa sakerna om Åland skulle höra till Sverige, då vi skulle ligga längst österut i CET tidszonen!

Jorden är indelad i 24 tidszoner utgående från Greenwich London, nästa österut går ungefär vid Örebro och vidare vid St Petersburg osv. På varsin sida om dessa linjer är det + / – 30 minuter, delvis förstås följande geografiska och politiska gränser bla Spanien och Frankrike hör till CET, trots att de ”borde” höra till Greenwich.

Alltså när solen står som högst i Greenwich eller i St Petersburg är klockan 12.00 där. Fast vi inte längre använder solur, är det ändå solens läge som styr vår tid.

Åland ligger till och med en bit in i den ”svenska” zonen (CET), gränsen går vid finska västkusten.

Nå, vad innebär detta . Ju närmare en tidszons västra kant desto bättre om man vill ha ljusa kvällar och ju närmare dess östra kant desto ljusare morgnar.

Några praktiska exempel: En svensk turist från Grisslehamn åker över till Eckerö, för honom kommer det att vara en timme ljusare ”minus Ålands hav”. När han klockan 20.00 sitter på bryggan i Käringsund är klockan 19.00 i Grisslehamn och det är alltså ”nästan lika ljust som hemma 19.00”.

En fisketurist från Åbo sitter i solnedgången i Brändö och upplever i stort sett samma ljus, någon minut plus, som i Åbo.

Om vi byter tidszon och hamnar i österkanten i stället, kommer han att uppleva det som nästan en timme mörkare, då klockan 19.00 motsvarar 20.00 i Åbo.

Ett övertydligt exempel : En svensk i Haparanda går över till finska Torneå klockan 19.00, då kommer han att tycka att det är ljust i Torneå fast kl är 20.00 där och om han sedan väntar tills det mörknar säg vid 22.00 och går över tillbaks svenska sidan igen, då kommer han uppleva vad mörkt det är trots att klockan är bara 21.00 – tidzonsgränsen i Torne älv gör att det enligt klockan är ”en timme ljusare” på finska respektive mörkare på svenska sidan. Finska sidan är max västerut medan svenska sidan är max österut i sina tidszoner.

En klar majoritet av de svenska och finska turisterna som kommer till Åland ligger alltså sämre till när det gäller ljusa kvällar, om vi byter zon – kan ju vara ett läge för en ny slogan ”Åland Kvällssolens Land” i linje med Lapplands ”Midnattssolens land” !

Den svenska TV-tablåns betydelse minskar allt mer med dagens teknik och vanor, det är väl Bolibompa som styr en del medan det finns nyheter hela kvällen och filmer och dylikt hyrs, laddas ned, bandas till stora delar i dag.

Så i stället för att starta en process, som tar både tid och är svår och framför allt gör att vi förlorar läget som ”de ljusaste kvällarnas land”, kan vi ändra på det vi kan göra på en gång – nämligen senarelägga skolstarten till tidigast start 08.30.

Delvis på grund av den svenska TV-tablån, men den största vinsten skulle vara trafiksäkerheten (!), utan att bygga en enda tunnel, trafikljus osv.

Om eleverna går efter åtta, så är det mycket färre barn i farten under den värsta morgonrusningen!

Det kan vi besluta i morgondag och utan några större kostnader skulle barnens skolväg bli väldigt mycket tryggare än i dag!

Yngve Söderlund

Fotnot: Det här är insändaren som Titte Törnroth-Sarkkinen skrev om i sin spalt i onsdagens tidning. Den publicerades första gången 2008 och på begäran införs den igen.