DELA

Åland kan bli föregångare

Medborgarinitiativet “Förbud mot plastkassar” fick underskrifter av 1 362 ålänningar. Vi klarade av detta praktiskt taget under två månader. Semestermånaden juli var det mycket turister på gång och vår aktivitet blev dämpat. Lagstadgad insamlingstid för medborgarinitiativet är fyra månader och kravet tusen namn.

Jag vill rikta ett jättestort tack till alla som ställde upp med listorna: enskilda människor, föreningar och företag. Speciell tack till Rita McKigney som samlade nästan halva potten! Och stort tack till alla som skrev under!

Nu gäller det att ro saken i hamn. Det lär finnas teoretisk risk att lagtinget inte hinner behandla initiativet under denna mandatperioden och då faller det hela. Vi fick ju uppmaningen mitt i pågående insamlingen att lämna in den redan i augusti, för att lagtingsbehandlingen kunde hinna bli färdig.

Det borde inte behövas långa och komplicerade utskottsbehandlingar. Det finns många och tydliga referenser, vilka jag har hänvisat till i mina insändare angående plastkassarnas och –påsarnas skadliga påverkan i marina miljön.

Lagtekniskt måste det också bli enkelt att till exempel foga en ny moment eller underparagraf i respektive paragraf i någon av våra existerande landskapslagar vilka berör saken. Landskapslag (1981:3) om renhållning stipulerar vid paragraf 4 : “All verksamhet skall utövas så att avfallets mängd blir så liten som möjlig. Avfall som uppstår får inte vara skadligt eller farligt för människors hälsa eller miljön. Avfallet får inte heller förorsaka betydande olägenhet eller svårighet för hantering av avfallet.” En ny paragraf 4c kunde exempelvis lyda: “Plastkassar och –påsar till engångsbruk vilka överlåts i minuthandeln är förbjudna.” Också till Landskapslagen (1998:82) om naturvård paragraf 2 eller Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland paragraf 1 kan fogas lämpligt tillägg.

Nu gäller det att få våra representanter i lagtinget komma till beslut! Åland kan bli föregångare i Norden och visa god det goda exemplet. Själva initiativet har redan rönt uppmärksamhet utanför våra gränser.

Rauli Lehtinen

Ombudet till medborgarinitiativ nr 2/2014-2015 Förbud mot plastkassar