DELA

Åland i Red Cross Nordic United World College

De nordiska nationalkommittéerna för UWC (United World College) möttes i Helsingfors den 29-30 September 2007. Ett av diskussionsämnena var Ålands minskade deltagande i rödakorsgymnasiet Red Cross Nordic United World College.
Det självstyrda öriket Åland har varit en drivande kraft ända sedan rödakorsgymnasiet startades 1995. Landskapsregeringens representanter närvarade vid det högtidliga öppnandet av RCNUWC år 1995 och Åland spelade en aktiv roll i gymnasiets förhandlingar också med det finska utbildningsministeriet, före skolan startades. Åland räknas som ett eget land i RCNUWC.

Från och med år 1995 skickade Åland, i likhet med Färöarna och Grönland, varje år en ny elev till RCNUWC. År 2004 skar landskapsregeringen ned platserna till en ny elev vart annat år. På Färöarna och Grönland har självstyrelsemyndigheterna ansett projektet så viktigt att man fortsättningsvis skickar en ny elev varje år, ibland två.

Gymnasiet har 200 elever och över 70 nationaliteter. Skolan är den enda nordiska i hela världen och den enda med stark koppling till Röda korset. Det finns flera elever från mindre bemedlade områden och Ålands bidrag hjälper i förlängningen också dessa elever att få en utbildning. Ålands roll och närvaro på skolan är så viktig för skolan, att vi hoppas på ett fullt deltagande från landskapsregeringens sida.

Landskapsregeringen budgeterade för en åländsk elev för 2007-2009 och vår förhoppning har varit att landskapsregeringen skulle budgetera för en ny elev också för 2008-2010. Åland har haft flera elever som märkts och hörts – de har hållit presentationer inför hela skolan om Åland. Vi hoppas verkligen att Åland bestämmer sig för att delta fullt ut i Red Cross Nordic United World College igen.
Med bästa hälsningar
Mikito Takada,
Ordförande för UWC:s Nationalkommitté i Finland,
Dan Brändström,
Ordförande för UWC:s Nationalkommitté i Sverige
Bente Anfinnsen,
Internationell kontakt för UWC:s Nationalkommitté i Norge
Camilla Bredholt,
Ordförande för UWC:s Nationalkommitté i Danmark
Súni Vinther,
Ordförande för Färöarnas Röda Kors, medlem av UWC:s Nationalkommitté på Färöarna.
Stefan Simonsen,
Ordförande för UWC:s nationalkommitté på Åland