DELA

Åland i en global värld

De etablerade partierna och näringslivet visar på samstämmighet om befolkninsutvecklingen Redan före de stora flyktingströmmarna fanns ett uttalat politiskt mål om att befolkningen borde öka för att få in kreativitet,företagsinitativ och inflyttning.Vi har en ålderstruktur som kommer att behöva tillskott bla inom vård och omsorg.

Med den miljonrörelse som pågår så kommer vi oberoende av inställning få inflyttning.Vad är då bättre än som företagarna säger göra det bästa av situationen. Företagens uttalande innebär också ett ansvar att efter förmåga anställa och utbilda .Det i samspel med samhället som bör se till att boende, språkundervisning och utbildning kommer på plats. Redan på gång. I inledningsskedet kostnader som på sikt kan göra hela samhället till vinnare genom fler företag,arbetsplatser och skattgeunderlag till den gemensamma välfärden.Den positiva inställningen ger förutsättningar till ett fortsatt humant samhälle.

Rolf Lindqvist