DELA

Åland har undantag för indirekta skatter

Åland som har ett undantag från EU:s regler om harmonisering av mervärdesskatter och punktskatter kan undgå att ideella föreningar blir redovisningsskyldiga för mervärdesskatt.
Debatten om att EU kommer att påföra ideella föreningar skyldigheten att redovisa mervärdesskatt är ju egentligen inte ett problem för Åland, såtillvida inte Finland bestämmer så, och implementerar den lagstiftningen också att gälla på Åland. Vilket de troligtvis kan göra när Åland inte har den fulla beskattningsrätten

Hade Åland haft egen beskattningsrätt hade detta direktiv inte berört oss alls, pga av vårt skatteundantag.
Att föra upp den här frågan på nordiska kultur- och idrottsministrars möte må väl vara ett bra initiativ – för att om möjligt försöka få hjälp att stoppa denna dumhet – men det är fram för allt i Helsingfors minister Britt Lundberg och landskapsregeringen skall hävda det åländska skatteundantaget
Rolf Granlund
Ålands Framtid