DELA

Åland ger mig kraft och trygghet

Bästa Igge Holmberg, som skriver om mig i måndagens tidning. När jag tog studenten från Ålands Lyceum var vi 140 studenter. De allra flesta av oss flyttade efter sommarjobben den sommaren bort från Åland. Samma sak kommer ske den här sommaren med årets studenter. Efter studenten vill många unga ålänningar, med den fina utbildning de har fått under 12 år, pröva sina vingar och se vart det bär. Så har det alltid varit och det är en sak som gör Åland så framgångsrikt. Ungdomar flyttar bort, förkovrar sig med perspektiv, kanske en högskoleutbildning och start på karriären innan många sedan styr hemåt.

Jag är inget undantag. Efter lusse flyttade jag till Helsingfors. Att det blev så var mest en slump. Som ordförande i elevrådet i lusse kom jag i kontakt med en organisation som hette Finlands Svenska Skolungdomsförbund i samband med att de skulle ordna sin elevriksdag i Ålands lagting. Efter elevriksdagen uppmanade de mig att söka jobbet som generalsekreterare för organisationen, vilket jag gjorde, och jobbet blev mitt.

Det var alltså en ödets nyck som gjorde att jag hamnade där på samma sätt som livets nyckfullheter varje dag gör att människor går in på nya vägar. Samma nyck inträffade då jag blev tillfrågad att efterträda Carl Haglund som förbundssekreterare för SFP:s ungdomsorganisation. Jag funderade länge på saken och om jag som ålänning med bakgrund framförallt i åländska Centern skulle kunna göra det. Ingen ålänning hade tidigare haft en så central post där och kanske var det just det som gjorde att jag tackade ja. Under min tid i Helsingfors och i Bryssel har jag byggt upp ett omfattande nätverk där Åland alltid varit min grund. Det nätverket kommer jag fortsätta använda för Ålands bästa.

Överallt i världen finns ålänningar som har byggt på sig unik kunskap och fina nätverk. Mitt eget område råkar nu vara politik. Men alla andra ålänningars nätverk är lika viktiga och sätter Åland på kartan. Bland mina klasskamrater gör en näringslivskarriär i USA, en annan spelar teater i fastlandet, en tredje sköter framdriften av en lyxkryssare i Karibien, en fjärde är yrkesmilitär i Sverige och en femte är politisk rådgivare i Norge. Listan kunde göras hur lång som helst. Några har redan flyttat tillbaka hem till Åland och bildat familj, vissa är nu på väg tillbaka och många andra hoppas jag att en dag kommer att återvända. För Åland är en fantastisk och trygg plats att växa upp på och det är en trygghet jag gärna också skulle vilja ge mina barn som min fru och jag hoppas att någon gång få.

Ålands riksdagsledamot ska naturligtvis vara bosatt på Åland. Riksdagshuset är i Helsingfors där möten pågår fyra dagar i veckan, men de andra tre dagarna är man naturligtvis på Åland. Jag kommer självfallet vara bosatt hemma på Åland för att få kraften att göra ett framgångsrikt jobb i Helsingfors.

Jag tycker att det är fantastiskt att ålänningar åker ut i världen – och kommer hem tillbaka med de nätverk och kunskap de samlat på sig. Men jag respekterar självfallet att Igge Holmberg har en annan åsikt. För var och en har rätt till sin egen åsikt.

Med vänlig hälsning,

Mats Löfström

Eckerö