DELA

Åland får inte även drabbas av politisk torka

Gemensamt och tillsammans kan vi alla göra mycket för att underlätta och hjälpa till för att stötta alla människor och djur som drabbas av den extrema torkan. Bristen på vatten berör direkt eller indirekt alla och påminner oss om naturens makt över våra liv.

I en tid av kris krävs politiskt engagemang mer än någonsin. De som har ansvaret över Åland bör givetvis agera snabbt och effektivt. Ålands Framtid frågar: Var finns de politiska initiativen för att akut lösa den kris såväl växt- som djurbönder hamnat i?

En regering som saknar svar, är… just det… ingen regering.

Läget är extremt. Det måste även baktunga EU fatta. Således bör Ålands regering omgående agera och besluta om att öppna upp för all typ av bevattning som finns att tillgå. Fastslagna nivåer i vattentäkter måste temporärt få underskridas.

Det finns även en hel del grönvall och andra trädor som med en måtta av politisk finess gentemot EU:s regler bör och borde skördas. Som helhet bör och borde landskapet självklart Åland ha färdiga planer för kriser av torka, extrem väta och så vidare.

Åtgärdspaket som regeringen med näringsminister Camilla Gunell (S) presenterar innehåller inga akuta insatser, än mindre möjlighet till ekonomisk kompensation. För oss, det sammanhållna Åland, står den nuvarande regeringen tand- och maktlös inför rådande kris.

Att rädda en omfattande kris handlar inte om att spara i Ålands kassa, utan om att akut gå in med stödåtgärder för att, om möjligt, stävja densamma. I tider av nödslakt till följd av torkan ska givetvis vi ålänningar bidra genom att i alla lägen köpa åländskt. Produktionen av kött lär öka samtidigt som våra kossors mjölk har tuffare förutsättningar att nå våra bord.

Köp åländskt! Den eventuella extra skärven faller i god jord. Tyvärr kan vi inte dela med oss av det vatten vi har, däremot kan vi alla stödja våra lokala producenter av allahanda produkter som vi garanterat vet håller hög kvalitet och är härproducerade.

Vårt fokus bör nu ligga på att bevara våra oerhört viktiga producenter av allt vi äter. All kraft och allt politiskt stöd ska sättas på våra tappra lantbrukare med omsorg av djur och skörd. Det är inte helt enkelt, men vi kan göra skillnad!

ÅLANDS FRAMTID

AXEL JONSSON

ORDFÖRANDE

PEGGY ERIKSSON

VICEORDFÖRANDE

ROLF GRANLUND
GUNDER ANDERSSON
STIG KOTTELIN
BRAGE EKLUND
ANDREAS QVARNSTRÖM
ANDERS ERIKSSON