DELA

Åland – en kommun med 16 kommundelar

För snart tio år sedan blev Åland ett årligt resmål för oss då vi besökte nyvunna vänner i detta vackra landskap och örike. Efterhand har vi förstått vilken unik historia Åland har och som bland annat har lagt grunden till självstyret och demilitariseringen av hela landskapets område.

För drygt fem år sedan emigrerade vi till Åland. Vi har båda en lång erfarenhet från ett ledande arbete inom offentliga och politiskt styrda verksamheter. Detta har under åren fått oss att reflektera över hur Åland tacklar liknande utmaningar som vi tidigare upplevt i ett län med tio gånger större befolkningsunderlag men samma antal kommuner.

Under åren har vi imponerats över ålänningarnas entreprenörsanda som vi förstår att den till stora delar kommer ifrån att man bor i ett örike. Som boende i ett örike behöver man ha det mesta inom räckhåll för att livet ska fungera.

Imponerande att vi har ett eget mejeri och slakteri som vi i tidigare boende i vårt län sett försvinna trots tio gånger större befolkningsunderlag än på Åland. En viktig grundförutsättning för det fortsatta goda livet på Åland är att vi alla i möjligaste mån köper åländska produkter och tjänster.

Nu till själva anledningen till denna insändare. Hur tacklar vi de utmaningar som ligger framför oss?

Då tänker vi främst på att ekonomiskt och kompetensmässigt behålla och utveckla all kommunal service som finns för oss som bor här, som exempelvis barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård, äldrevård samt omsorgens olika områden.

Att behålla och utveckla transportmöjligheter mellan samtliga sexton kommuner och därmed underlätta för boende förutsätter långsiktighet i planering. För att behålla och lyckas ännu bättre än hittills krävs samarbete och ett gemensamt ansvarstagande inom samtliga kommunala ansvarsområden i framtiden.

När vi bosatte oss på Åland var vi ganska övertygade om att det i framtiden skulle bli nödvändigt att göra om de sexton kommunerna till endast en kommun. Även som en kommun är vi ju en ganska liten sådan.

När vi följt arbetet med den föreslagna kommunreformen är våra reflektioner följande:

Vi kan konstatera att detta inte är ett lätt beslut och svårt att tro att man skapar ett gott underlag för framtiden då så många är direkt emot en sammanslagning. Det blir ju inte lättare då det går politik i detta viktiga beslut.

Är det något beslut där alla partier måste enas så är det just i denna fråga. I de mindre kommunerna finns det en befogad misstänksamhet kring att vid en sammanslagning av kommuner försvinner närservice och närdemokrati och därmed försämras det lokala engagemanget i olika frågor.

Våra senaste reflektioner som kanske kan bli till nytta i det fortsatta arbetet:

För oss som relativt nyblivna ålänningar är det en tillgång att behålla de sexton kommunerna som för oss är sinnebilden av detta unika örike. För alla infödda ålänningar förstår vi att det kan vara ännu viktigare att inte ”byta namn” på sin kommun.

Men litenheten har sina brister och på Åland har vi många väldigt små kommuner. Vi måste hitta en ny struktur på kommunernas verksamhet utan att därför slå samman och bilda nya men färre små kommuner.

Här krävs nytänkande men också nyfikenhet på alla olika modeller som finns bland annat i större städer där det finns kommundelsnämnder som kan ha lokalt ansvar och garantera närdemokrati.

En god och säker verksamhet med hög kompetensnivå i olika kommunala ansvarsområden, framförallt skola, omsorg och hälso- och sjukvård förutsätter EN gemensam huvudman. Dessa områden är framtidens viktigaste och mest kostnadskrävande områden.

Kanske är det dags att kontakta universitet med intresse och kunskap i dessa frågor för att ta fram en Ålandsanpassad kommunmodell för framtiden.

Till sist vill vi uppmana samtliga politiker och partier att samarbeta för ålänningarnas bästa och därmed söka sig fram till långsiktiga gemensamma konkreta mål och tydliga planer för hela Åland.

INFLYTTADE ÅLÄNDSKA AMBASSADÖRER