DELA

Åland behöver tillväxt

Åland har ett akut men även ett kroniskt problem när det gäller tillväxt och hållbar ekonomi. Redan före pandemin hade ekonomin stagnerat. Utvecklingen av BNP/capita har varit lägre än både Finland och Sverige sedan 2008. Åland hör till de ekonomier som nu drabbats hårdast i hela Europa.

En del av näringslivet befinner sig i fritt fall, arbetslöshetssiffrorna är historiskt höga och landskapsregeringen har aviserat att vi måste gå till banken. Jag tror att det finns en enighet om själva problembeskrivningarna. Både på kort och lång sikt behöver ekonomin vitaliseras.

Vad kan och ska vi göra?

Under förra mandatperioden genomfördes en större utredning av ÅSUB, ”Tillväxtstudie 2019” med fakta, statistik och megatrender. Under senvåren ansåg den liberala lagtingsgruppen att det fanns behov av fördjupning och konkretisering. Därför anlitade vi ekonomie dr Fredrik Rosenqvist för att konkretisera möjligheter och åtgärder för den åländska tillväxten.

Uppdraget var tydligt: konkreta, faktiska förslag inom ramen för hållbarhetskriterierna. Resultatet blev rapporten ”13 sätt att skapa ekonomiskt tillväxt”. Liberalernas första prioriteringar för en strukturell och långsiktig utveckling av ekonomin är:

1. Modernisera näringsrätten så att företag kan välja både en effektiv och kompetent styrelse samt internt arbetsspråk.

2. Samordna och optimera resurser. Destinationsmarknadsför Åland för företag! Vi marknadsför Åland för inflyttare och turister men inte alls för företag, investeringar och kapital. Skapa en digital handelsplats för aktier i onoterade åländska företag. Där har ålänningarna en lång historia men aktuella exempel som Stallhagen, Vindkraften, MIFK visar att investeringsviljan finns kvar. Erbjud ålänningar ägarskap i våra offentliga bolag. Professionalisera pensionsfonden samt verka för att en del av kapitalet investeras i åländska företag.

3. Satsa på kunskap och utveckling. Vi måste våga satsa på och prioritera produktiva nischer. Bolagiseringen av Högskolan bör fortgå, uppdraget delvis omformuleras, samarbetet med övriga universitet, högskolor samt gästprofessor intensifieras. En utvecklings- och hållbarhetsfond bör inrättas med redan genererade Paf-medel. Med syftet att gynna forskning, innovationer, tillväxt och grön omställning.

Det påstås att i coronapandemins ursprungsland Kina är skrifttecknet för kris det samma som möjlighet. Det får vara hur det vill med den saken men Åland har nu en möjlighet att göra en nödvändig omstart för att få fart på tillväxt och ekonomi så att vi både kan behålla och utveckla det goda samhället.

KATRIN SJÖGREN

ORDF, LIBERALERNA