DELA

Åland behöver sociala företag

Åland behöver sociala företag, men i dag går det inte att driva sådana här på ön. Vi ber nu landskapsregeringen åtgärda saken. Skrivelsen nedan har lämnats till Ålands landskapsregering:

De sociala företagens syfte är att skapa arbetstillfällen för långtidsarbetslösa och personer med funktionsvariationer. Som företag skiljer sig ett socialt företag inte från andra företag. Det producerar varor och tjänster för marknader och eftersträvar vinst precis som andra företag.

Ett socialt företag kan verka inom vilken bransch som helst. Företaget betalar alla anställda kollektivavtalsenlig lön och det är alltid registrerat i handelsregistret. Skillnaden mot andra företag är att minst 30 procent av de anställda består av långtidsarbetslösa och/eller personer med funktionsvariationer.

I Finland är det arbets- och näringsministeriet som godkänner och upprätthåller register över sociala företag. De sociala företagen kan under en begränsad tid (1-3 år) få lönesubventioner.

De sociala företagens verksamhet regleras i lagen om sociala företag (2003/1351). Vår bedömning är att lagen även gäller på Åland. Enligt lagen om sociala företag ska lönesubventionerna för sociala företag regleras i förordningar, vilket även görs. Dessa förordningar gäller däremot inte på Åland. I åländsk lagstiftning och reglering av arbetsmarknads- och näringspolitik finns i dag ingen hänvisning till stödformer för sociala företag.

Vi är redo att arbeta för att det startas sociala företag på Åland. Med sociala företag kan vi erbjuda riktig anställning åt personer som i dag har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Fler företag är därtill bra för näringslivet och utvecklingen av det åländska samhället.

Vi uppmanar Ålands landskapsregering att möjliggöra socialt företagande även på Åland. Det skulle vårt samhälle förtjäna på.

Robert Jansson

Verksamhetsledare, Emmaus Åland

Camilla Karlsson

Projektledare för arbetsmarknadsprojekt, Emmaus Åland