DELA

Åland behöver reformer

I höst är det ett år kvar till lagtingsvalet. Nya Åland ger därför partiledarna i de politiska partierna chans att berätta vad de gjort under denna mandatperiod, vad de tycker blivit ogjort och visionerna för nästa mandatperiod. I dag: Liberalernas Katrin Sjögren.

En
mandatperiod är både oändligt lång och försvinnande kort. Under detta dryga år som är kvar är det många bitar som måste falla på plats för att landskapet inte ska tappa styrfart. Sittande landskapsregering har ett ambitiöst regeringsprogram där en försvinnande liten del hittills blivit förverkligat.
Ekonomin är den ständiga utmaningen, det är vi många som känner av både på landskaps- och kommunalnivå. Den genomsyrar det mesta och är en dimension som berör hela det politiska fältet. En god offentlig ekonomi är en grundförutsättning för stabilitet, reformer och självstyrelseutveckling.
Som oppositionsparti är det frustrerande att stå utanför den direkta makten när det är så mycket som borde göras och stora beslut som måste fattas. Åland behöver reformer både inom samhällsservicen och dess finansiering, landskapsandelarna. Näringslivet behöver både injektioner och stabilitet.

Vi, liberaler, tror på möjligheten med ett hållbart samhälle och en grön ekonomi. Men utmaningarna inom dessa områden är stora och kräver ett aktivt arbete för att hitta lösningar. Vårt förslag är att en tillväxt- och hållbarhetsfond inrättas med redan genererade PAF-medel. Fonden regleras i lag med målet att generera arbetsplatser (utanför den offentliga sektorn), tillväxt och hållbarhet i det åländska samhället.
Åland har alla möjligheter att bli ett hållbart samhälle grundfundamenten är mat-, tjänste- och energiproduktion: äpplen, potatis, datasystem, lammkött och vindkraft. Det ligger något sunt i att bygga näringslivet kring näringar där behoven är bestående.
En av det kommande kommunal- och lagtingsvalets viktigaste frågor är att fördelningen av makt och ansvar i kommunerna och lagtinget blir jämställt mellan kvinnor och män. I dag är 7 av 30 lagtingsledamöter kvinnor! Trots att vi på Åland har flera tongivande kvinnor som är politiker hör vårt lagting till de parlament med minst antal kvinnor i hela Europa. Vi liberaler har en stolt tradition att förvalta. Det är ingen slump att den första kvinnan som blev talman och lantråd var liberal.

I Norden är det en vanlig uppfattning att målsättningen om ett mera jämställt samhälle gradvis och helt automatiskt kommer att uppnås.
Det gör det inte. Varken politiskt inflytande, arbetsvärdering med jämställda löner, representationen i styrelser eller ett mera jämställt uttag av föräldraledigheten uppfylls utan aktiv insats. Vi behöver fler kvinnor i politiken: mammor, fotbollsspelare, pensionärer, ensamförsörjare, inflyttare, kulturtanter, miljöaktivister, funktionshindrade, kvinnliga entreprenörer och småföretagare.
Liberalerna vill prioritera barn och ungdomars rättigheter. Vi anser att grundskolelagen bör revideras, att religionsundervisningen bör moderniseras och möjligheten till hemspråk införas. Fokus bör sättas på en fungerande ungdomsgaranti för ungdomar på gymnasialstadiet med bl.a.praktikantplatser och stödundervisning. Alla unga har en plats!

Ett samhälle blir aldrig färdigt och all politik och utveckling är en lång resa utan slut.
Katrin Sjögren
Ordförande, Liberalerna