DELA

Åland behöver mer enighet

Ledarskap handlar inte bara om att bestämma utan lika mycket inspirera och skapa gemensamma mål. Ålands nuvarande landskapsregering tycks inte förstå det och fortsätter splittra snarare än ena.

Den föreslagna kommunreformen har i stort sett inget stöd bland berörda kommuner och dess medborgare. Exempel från Finland förskräcker; i ett alarmerande reportage i Hufvudstadsbladet vittnar åboländska skärgårdskommuner om dramatiska försämringar efter sammanslagningen med Pargas stad.

Trots alla varningar och protester fortsätter landskapsregeringen driva centraliseringen och avdemokratiseringen av Åland. Det är exempel på en kompakt tondövhet. Centern vill låta kommunerna sköta sin egen framtid i samma anda som hela den åländska självstyrelsen bygger på.

Lika illa hanterat är kortruttsplanerna vilket framstod mycket tydligt i gårdagens Ålandstidning. Även här driver landskapsregeringen politik stick i stäv med folkets vilja. Från Centerns sida har vi vid flera tillfällen påpekat det orimliga i att ödelägga naturlandskap för att med lånade pengar bygga en jättebro som kanske sparar tio minuter. Sådant är inte hållbart.

Det finns fler exempel där politisk prestige gått före sunt förnuft, till exempel landskapsandelsreformen som gör Mariehamn till vinnare och Föglö till förlorare. Eller sänkningen av den kommunala rösträttsåldern som tvingades igenom trots protester från de allra flesta remissinstanser.

Ska man utveckla något gäller det att kunna förklara sina avsikter och motivera sina beslut. Mot den här bakgrunden vore det klokt av landskapsregeringen att ta time-out när det gäller kommunreformen, landskapsandelarna och jättebron på Föglö. Åland behöver enighet, inte minst för att göra den pågående revisionen av självstyrelselagen så bra som möjligt.

Jörgen Pettersson

Åländsk Center

Ordförande