DELA

Åland behöver inte mindre bildning utan mer

Folkbildningen har som mål att ge människor möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, hållbarhet och människors lika värde.

Ett av de viktiga uppdragen för ABF-Åland, arbetarnas bildningsförbund och folkbildningen är att skapa olika former av arenor för människor att mötas, byta erfarenheter, lära och ha kul.

Vi ser att behovet av upplysning, reflektion och problematisering är större än någonsin då dagens samhälle överöses med information.

Folkbildningen kan göra en stor insats i arbetet med att skapa goda förutsättningar för alla medborgare att ta ansvar för det gemensamma samhällets utveckling genom kritisk granskning, opinionsbildning, genom kunskap och reflektion samt genom erfarenhetsutbyte och samtal.

ABF:s verksamhet bygger på Ålands lag för bildningsförbunden.

”Landskapets stöd till det fria bildningsarbetet ska ha till syfte att främja livslångt lärande, ett aktivt medborgarskap och demokrati samt verksamhet i medborgarsamhället.” Landskapslag (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund.

Ingen av ABF:s medlemsföreningar inte ens Socialdemokraterna som är en av i dagsläget 31 medlemsföreningar ser ABF som en socialdemokratisk förening. Vilken politisk åskådning enskilda medlemmar har eller en förening står för är egalt. Men en av föreningens grundande föreningar var Socialdemokraterna som tillsammans med fler fackföreningar såg det som viktigt att även Åland hade just en bildningsorganisation med den speciella uppgift som ABF har.

I de nordiska länderna finns en stark tradition av folkbildning där liberaler och övriga partier alltid värnat om folkbildningen och drivit på och utvecklat verksamheten.

ABF har sin värdegrund och ursprung i det man kallar arbetarörelsen där ledorden är solidaritet, jämlikhet, rättvisa och demokrati.

ABFs verksamhet innehåller en mängd olika samarbeten, projekt och aktiviteter. ABF har med relativt små medel en omfattande och bred verksamhet. De paf-medel som de senaste åren varit 55 000 euro ligger som en viktigt grund för en omsättning som är mångdubbelt större genom främst olika utvecklingsprojekt som vi ser som en viktig del utveckling av verksamhet men också en lärprocess.

För den som vill bekanta sig med vår verksamhet håller vi vår hemsida uppdaterad, både för att visa vad vi gjort tidigare och vad som är aktuellt just nu. Är din förening intresserad av att veta mer eller bli medlem tveka inte att ta kontakt, vi berättar gärna. Vi ser också ett värde i att Åland skulle ha flera bildningsförbund och har både kunskap och ett brett nordiskt nätverk som kan vara till hjälp för dem som vill starta ett. Åland behöver inte mindre bildning utan mer.

ABF-ÅLANDS STYRELSE OCH VERKSAMHETSLEDARE