DELA

Åland behöver inte fler avgifter

Nej Stephan Toivonen, precis som när det gäller människor rangordnar jag inte företag. Ålands välfärd och framgång är uppbyggd av entreprenörsskap och företagande. På Åland finns cirka 2 600 företag, av vilka 85 procent har fyra eller färre anställda, men vårt näringsliv vilar även på ett antal större företag som genererar business direkt eller indirekt till flertal åländska branscher. Hit räknas våra färjrederier. Jag har stor förståelse för att skattegränsen åsamkar många företagare byråkrati och merarbete. Däremot är jag helt övertygad om det kontraproduktiva i att bestraffa rederierna vilka har en stor positiv påverkan på hela det åländska samhället genom att införa en straffskatt via en passageraravgift. Denna bestraffningsavgift skulle ytterligare urholka lönsamheten inom färjtrafiken, vilket i sin tur skulle ge avsevärt större utmaningar än dagens skattegräns.

Jag har under denna mandatperiod i lagtinget förvånats över hur obekymrade många ledamöter är över tillväxtens negativa trend och utveckling på Åland. Den offentliga sektorn växer och den privata minskar. Detta är oroväckande och ohållbart, speciellt när vi vet att vår skattekaka som ska fördelas är uppbyggt av det privata näringslivet. För mig är tanken på att införa straffavgifter för våra färjrederier och allokera dessa medel till andra företag därför mycket ofräsch och andas hämmande näringslivspolitik. Dock finns det, vilket jag fört fram flertal gånger, goda incitament till att kostnadseffektivisera vår offentliga sektor. Det skulle dels öka servicenivåerna, stimulera företagandet och dessutom vara ekonomiskt fördelaktigt. Till gagn, inte minst för våra småföretag och deras tillväxt. Vi behöver konkurrensutsätta fler offentliga verksamheter och vi behöver en politik som stimulerar företagandet. Dit hör enligt mig inte att införa avgifter och samtidigt se på när den offentliga sektorn växer.

Slutligen och väl värt att komma ihåg Stephan Toivonen, hela färjnäringen och dess kluster ger många och stora ringar på vattnet för hela vårt landbaserade näringsliv. Det ska vi stimulera, utveckla och vara rädda om.

JOHN HOLMBERG
Lagtingsledamot (Lib)