DELA

Åland behöver inflyttning

Det är allt färre som ska försörja allt fler. Den offentliga sektorn på Åland har potential att betjäna många fler för marginellt ökad kostnad, exempelvis skulle sjukvården bli billigare per capita om vi vore fler. En ökad inflyttning är därför en av Ålands absolut viktigaste frågor.

Vi har redan bra service och utbud men med fler ålänningar skulle vi exempelvis kunna erbjuda fler linjer på gymnasiet, det skulle uppstå en bättre marknad för privata omsorgsalternativ och det generella utbudet skulle öka.

Näringslivet skulle också må bättre om vi vore fler. Fler invånare innebär fler konsumenter men också ett större utbud av arbetskraft. Vi har idag för många tjänster som är svåra att tillsätta. Servicebranschen söker fler och olika specialister är det ont om, i värsta fall innebär detta att vissa av dessa arbetsplatser flyttas bort från Åland.

Så hur ökar vi inflyttningen? Jo, vi ska vara en gynnsam plats att flytta till med bland annat bra utbildning i svenska och hemspråksundervisning för barn och unga. Vi behöver informera om möjligheten att flytta hit, allt för många som jag möter tror att man inte ens får flytta hit, än mindre köpa sig en bostad. Vi ska ta emot flyktingar regelbundet och ha en välfungerande integration så att de vill stanna här hos oss.

Ingrid Johansson (lib)