DELA

Åland behöver grön företagsamhet

Åland behöver en långsiktigt hållbar miljöpolitik och ta steget in i den gröna ekonomin. Företagandet i framtiden kommer till en stor del att handla om grön teknologi. Miljön är på tapeten och den här marknaden utvecklas hela tiden. Företag, privatpersoner och offentlig sektor implementerar redan nu gradvis allt mer grön teknologi.

Här kan Åland gå in och se till att vi ligger rätt i tiden och skapa förutsättningar för nya företag inom den gröna branschen att etablera sig.

Jag vill också gradvis införa mer grön teknik inom offentlig sektor i vårt landskap. Här finns långsiktiga besparingar att göra bland annat för uppvärmning, belysning och elförsörjning. Investera i solpaneler för uppvärmning, samt solcellsbelysning som gatulampor, där underhållskostnaden går ner och elmätaren inte tickar när gatulampan väl är på plats.

Övrig belysning skall bytas ut till LED. I det kommande lagtinget kommer man att ha en hållbarhetsstrategi som en grund för sitt arbete. Åland skall vara hållbart år 2051. Tre nya vindparker är redan planerade på Åland.

En idé om att Åland skulle bli ett testområde för innovationer inom den gröna branschen finns också. Idén är intressant, passar in i hållbarhetsstrategin och skulle inspirera till grön företagsamhet. Åland har en möjlighet att bli en föregångare och profilera sig som en grön ö.

I beskrivningen av ”Åland smart energy platform” förs främst vindkraft fram som energikälla. Jag förespråkar också användandet av solpaneler. Dessa kan fästas direkt på byggnader och kräver då inget ingrepp i naturen. Numera kan solpaneler leverera både värme, varmvatten och elektricitet.

Åland brukar också ligga i topp när man räknar mest soltimmar i Norden. Nya tag – mot en hållbar framtid!

Linda Pussinen (Lib)