DELA

Åland behöver fler poliser

Sedan början av 90-talet har Ålands polismyndighet fått se antalet poliser minska med nästan 15% samtidigt som Ålands befolkning har ökat med över 20% under samma tid. Detta i kombination med nya specialuppgifter och fler tidskrävande processer utgör en ekvation som helt enkelt inte går att lösa.

Som allra lägst var antalet polistjänster inom Ålands polismyndighet nere på 64 innan myndigheten fick tillbaka de 5 tjänster som drogs in under åren 2012–2013 och det finns idag 69 polistjänster att tillgå på hela Åland, men i praktiken är antalet åländska poliser betydligt färre.

Flera poliser är allt som oftast tjänstlediga av olika orsaker så som vidareutbildning, föräldraledigheter och emellanåt drabbas även poliser av sjukdomar och skador som antingen gör att de endast kan arbeta vid ett skrivbord eller inte arbeta alls.

Hur klarar då polisen av att sköta alla sina uppgifter trotts en avsevärt ökad arbetsbelastning som ska fördelas på allt färre antal poliser?

Den främsta orsaken är övertid och i landskapsrevisonens senaste granskningsrapport för polisen framkommer det att övertidsarbete inom myndigheten ökade från 2016 till 2017 och att kostnaden uppgick till drygt 70 000 euro.

Ursprungligen hade jag tänkt skriva att kostnaden för övertid är en siffra som inte ser ut att minska. Men sannolikt kommer den siffran att minska eftersom övertid är mer än bara en ekonomisk kostnad. Varje övertidstimme innebär förlorad tid med familj och vänner, fritidsaktiviteter eller välbehövlig vila.

Poliser är också människor och vid något skede finns risken att människorna som gång på gång ställer upp och jobbar övertid helt enkelt inte längre orkar.

En annan orsak är att polisen allt oftare tvingas omfördela personal från bland annat kriminalenhet och tillstånd för att kunna upprätthålla utryckningsverksamheten och för att vidta akuta förundersökningsåtgärder. Problemet med det är att utredningarna då istället blir liggandes på hög och bakom varje utredning finns det människor som får vänta allt längre.

Även detta har sin gräns och vid något skede kommer preskriptionstiderna att komma emot och utredningar som hade kunnat skapa rättvisa för ett brottsoffer får istället läggas ner.

Ett tryggt samhälle behöver en välfungerande polis och då måste polisen precis som övriga samhällsfunktioner tillåtas att växa i takt med samhället. Vi måste sluta stirra oss blinda på hur polisens resurser ser ut på andra platser. Vi har en egen polis på Åland och då måste vi fundera över hur resurserna ska räcka på Åland och då menar jag hela Åland, inte bara fasta Åland.

JOHN FARELL

LAGTINGSKANDIDAT FÖR ÅLÄNDSK CENTER