DELA

Åland behöver en tunnel och nytänk

Jag har haft förmånen att arbeta inom turismen ända sedan jag föddes. Under den tiden har jag sett hur vi gått från ett närmast obefintligt antal besökande till en massrörelse som byggt upp och skapat innehåll i varje knut på hela Åland. Det kunde göras tack vare målinriktade företagare, en stark vision och tydlig tro på en innehållsrik framtid. I dag är läget annorlunda än det var förut och i stort sett alla som ägnar sig åt besöksnäringen för en tynande tillvaro där tydlig framtidstro tyvärr saknas. För att svara mot nya krav från våra besökare behöver vi nysatsningar som gör Åland attraktivt och skapar bättre tillgång till det vackraste vi har – vår skärgård.

En fast förbindelse mellan Svinö och Föglö skulle bidra till detta mål tydligare än alla andra idéer. I finansiell mening blir det förutsägbart och långsiktigt billigare än det är att fortsätta med färjor vars kostnader är höga och svåra att förutse.

En tunnel är en stor investering men också något som för alltid förändrar vårt sätt att nå skärgården och därmed kunna dra nytta av den i den allmänna bilden av Åland bland våra besökare. I bildlig mening är fortsatt färjdrift ett sätt att kasta pengar i sjön medan en fast förbindelse skapar möjligheter och framtidstro och blir en inkörsport till världens vackraste skärgård. Om vi lyckas göra skärgården tillgänglig med hjälp av en fast förbindelse är det en tillgång för hela Åland och något som skulle åstadkomma långsiktig ändring för alla. Genom att bygga en tunnel till Föglö skulle Åland bli intressant även för internationella investerare och göra Åland till en föregångare inom infrastrukturellt nytänkande i både Finland och Sverige.

Jag hoppas att den tillsatta tunnelkommittén lyckas i sitt syfte och framför allt att man når en enighet kring visionen att stärka Åland som besöksmål. Det är dags att höja blicken och göra Åland mer attraktivt i högre grad än fortsätta koncentrera sig på att förstöra för varandra. Åland är alldeles för litet för att vi inte ska samarbeta med varandra.

Tiden är kommen för att tänka nytt med målet att Åland ska bli större. Att fortsätta köra med färjor mellan holmarna är att göra som vi alltid har gjort. Att bygga en fast förbindelse skapar helt nya förutsättningar och är dessutom långsiktigt klokt i ekonomisk mening. En fast förbindelse förändrar allt till det bättre.

Jag avslutar med en jämförelse med Lappland som för några decennier sedan låg långt bakom Åland i turistisk mening. Då bestämde de sig för att göra bättring och med hjälp av målmedvetna infrastrukturella satsningar och en känsla för innehåll och storytelling har turistföretagarna uppe i norr gått ikapp oss och numera kört om med god marginal. Det kunde bara ske med hjälp av tydliga visioner, samarbete och stark framtidstro.

Det är dags att göra samma sak på Åland och glömma småsint lokalpolitik för att bygga ett starkare besöksmål för en internationell marknad. Vi har ren luft, rent vatten och orörd natur och fantastiska vyer. Detta måste vi göra tillgängligt för alla så enkelt som möjligt. Lyckas vi med det kan vi sätta fart på vår tynande turism igen. Gör vi som vi alltid har gjort är det enkelt att räkna ut resultatet och det är inte tillräckligt bra. Ska vi rädda skärgården och därmed resten av Åland måste vi tänka nytt och skapa en spännande berättelse och göra Åland intressant.

BENGT GRANBERG

Turistföretagare, Eckerö