DELA

Åland behöver en tankesmedja

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt. Ett av de åländska samhällets fördelar är att vi kan agera snabbt och resolut. Om vi vill. Vi behöver nyttja all den kreativitet, flexibilitet och kompetens som finns både inom privat och offentlig sektor. Redan före pandemin var Ålands bnp-utveckling svag.

En arbetsgrupp med bred kompetens bör snarast tillsättas. Vad den kallas är egalt: tankesmedja, kommission eller ekonomiskt råd. Arbetsgruppen bör belysa utmaningar och problem men också eventuella möjligheter. Ett helhetsgrepp bör tas kring finanspolitik, ekonomi, näringsliv, turism, matchning på arbetsmarknaden, arbetslöshet och social hållbarhet. Arbetsgruppen kan med fördel bestå av medlemmar från olika grenar inom näringslivet, kommuner, Åsub, arbetsmarknadsorganisationer samt forskning och utbildning.

Både väster och öster om oss tänker man i liknande banor. Sverige har tillsatt en omstartskommission. Uppdraget är att ge de politiska beslutsfattarna ett brett underlag för hur samhället och ekonomin ska återvinna sin styrka. En rejäl och handfast plan ska tas fram hur man ska starta om efter coronakrisen. Den nytillsatta kommissionen konstaterar att det är fullt möjligt att tänka strategiskt och systematiskt även i brinnande kris.

Vid en omstart kommer nya insatser att krävas samtidigt som grunden ska läggas för en sund ekonomi. Kommissionen kommer att belysa och analysera utbildning, kompetensutveckling, skattesystem, finanspolitik, personalförsörjning, finansiering av välfärden, demografin, investeringar i infrastruktur, hållbar konsumtion, höga miljö- och klimatkrav, ny teknik och digitalisering. Arbets- och näringsministeriet i Finland tillsatte Vihriälä-gruppen som nu kommit med åtgärder för att minska skadorna på ekonomin, nå hållbar tillväxt, hög sysselsättning och hållbara offentliga finanser.

Landskapsregeringen kunde vara proaktiv genom att tillsätta en arbetsgrupp med bred kompetens för att bistå med förslag på åtgärder för att mildra den ekonomiska krisen samt ta fram en långsiktig agenda för reformer, omvandling och utveckling. Önskemålet skulle vara spetsiga, möjliga, omöjliga, kortsiktiga, långsiktiga förslag och idéer.

Arbetsgruppen skulle tänka fritt och stort, och inte en enda politiker skulle vara med. Politikernas uppgift blir sedan att känna verkligheten, ha visioner och våga staka ut vägen.

KATRIN SJÖGREN

ORDFÖRANDE FÖR LIBERALERNA