DELA

Åland behöver en säker tillnyktringsplats för ungdomar

Sommaren stundar och med det kommer vi att bli varse än en gång om luckan som finns på Åland. Luckan vi syftar till gäller avsaknaden kring en trygg tillnyktringsplats för ungdomar, vart ska vi föra de berusade ungdomar som behövs tas om hand men som vi inte kan föra till sina hem?

Vad gör vi om vi inte kan skjutsa hem på grund av att det finns en historik med våld i hemmet och ungdomen är rädd, berusad och ledsen?

Vad gör vi om vi möter en minderårig berusad turist som behövs tas om hand? Hen ska till exempel tälta på Gröna Udden med en grupp kompisar, så det finns ingen vuxen att överlämna hen till.

Vad gör vi om en uppgiven förälder hör av sig om sitt minderåriga barn som är berusad och våldsam och behövs tas om hand?

Vad gör vi om vi möter en berusad ungdom som behövs tas hand om, men ingen vuxen går att nå?

Tillnyktring på Tallbacken? Berusade ungdomar är inte välkomna då det råder nolltolerans (tack och lov för det eftersom Tallbacken även är ett skyddshem för mödrar och barn).

Tillnyktring på akuten? Ungdomen är kanske inte i behov av akut medicinsk vård, utan snarare behöver annan omsorg.

Tillnyktring på psykiatrin? Enligt mentalvårdslagen ska en minderårig skall vårdas åtskilt från vuxna, det finns ingen specifik avdelning för minderåriga.

Tillnyktring i polisarresten? Det är inte en human lösning för en minderårig att sitta i en cell även om en person från sociala myndigheterna är på plats.

 

Den som på grund av berusning har gripits enligt polislagen (FFS 872/2011) vilken tillämpas på Åland sedan 2021, ska av polis föras till av denna upprätthållen förvaringsplats för berusade.

Om tillnyktringsstation inrättats, skall berusad i första hand föras till denna (1974:21).

Så vad ska polisen göra om det gäller en minderårig? Och tillnyktringsstation, är det något som har påtalats här på Åland?

Självklart kontaktar alla instanser socialjouren, men frågan kvarstår, var ska de placera en berusad ungdom?

Vi förstår att gemene man på Åland kanske inte upplever detta som ett bekymmer, det är möjligen något som inte syns utåt så tydligt, men för oss som möter detta är det en verklig problematik.

Vad gör vi då som fältare eller polis? Vart ska vi föra ungdomen?

Vems är ansvaret att upprätta en trygg tillnyktringsplats för berusade ungdomar?

Drömmen skulle vara möjlighet till jourstöd till exempel vid en ungdomsmottagning.

I diskussionerna kring ungas psykiska ohälsa och luckorna på Åland så behöver vi påtala detta!

KATJA SÖDERBÄCK

EMMA SEGERSVÄRD

TONY JOHANSSON

ANNIKA HUMELL

FÄLTARNA