DELA

Åland behöver en ny djurskyddslag

Djurskydd är ett tema som mycket sällan tas upp i valkampanjer. Annat verkar vara viktigare. Vem bryr sig om djurens rättigheter när barn lever i fattigdom och ensamstående förälder inte vet hur de ska få livet att gå ihop? Även jag har mera på min politiska agenda än djurskyddet. Dock är jag övertygad om att majoriteten av ålänningarna ändå har det så bra att de kan ägna en tanke åt människornas bästa vänner – djuren.

Den åländska djurskyddslagen är delvis suddigt formulerad vilket lämnar för mycket tolkningsutrymme och skapar rättsosäkerhet bland både djurägare och tjänstemän. Övriga nordiska länder har förordningar för i princip varje djurslag – på Åland finns en rätt kort förordning för alla djurslag. Så är det föga förvånande att tydliga anvisningar ofta saknas. Vissa områden berörs inte eller knappt alls av lagen. Här behövs förtydliganden och kompletteringar.

Utöver det är lagen relativ tandlös. Djurskyddsmyndigheten har mycket dåliga möjligheter för tvångsåtgärder (till exempel omhändertagande av djur) när situationen är dålig men inte akut farlig för djuren. Som ägare kan man idag missköta sina djur och ignorera myndighetens föreläggande under en lång tid utan att få annat än vite, vilket dock är ett dåligt tvångsmedel om det redan finns skulder. Myndigheten måste kunna omhänderta djur/meddela tillfälligt djurförbud i väntan på domstolens beslut även i allvarliga, icke-akuta fall när förelägganden inte följs. Naturligtvis behöver det tydligt framgå av lagen under vilka förutsättningar detta får ske. Om ni vill se en åländsk djurskyddslag som ger rättssäkerhet åt ägare, bättre förutsättningar för myndigheterna att göra sitt jobb och Nordens bästa djurskydd – rösta på mig, tillsammans skapar vi djurskyddslagen som som hela Åland kan vara stolt över!