DELA

Åland behöver biograf

Camilla Gunell (s) och Peter Andersson (s) svarar på min insändare om Bio Savoys fortlevnad. Andersson anser att jag inte tycks förstå, att det är en politisk fråga. Jodå, det förstår jag. Det är därför jag skrev insändaren. Som ansvarsfull medborgare och som politiker.
Både Gunell och Andersson anser att det är kommunens sak att stöda biografen. Det bör ligga i såväl kommunens som landskapets intresse att vi har åtminstone en biograf på Åland (Gotland har åtta). Att Gunell haft en ”idé” (!) om att ”lösgöra nordiska medel” är ett tunt svar till opinionen, ja, till hela Åland, som nu står utan biograf.

Tänk er följande scenario à la Gunell och Andersson: Finström vill starta Ålands enda biograf; det faller då på Finströms kommun att stöda den. Ensam. Landskapsregeringen bryr sig inte. Men en sådan biograf skulle vara hela Ålands biograf. Och således även lyda under landskapsregeringens stödformer.

Nej, Gunell borde som kulturminister genast ha verkat för ett kultur- och näringsunderstöd till biografen och/eller uppmuntrat nya entreprenörer att starta biograf. Många jag talat med efter min insändare ser möjligheterna till en modern biograf med två små salonger som samtidigt kan servas av en maskinist. Dessa företagare kunde få startbidrag och lån av landskapet och kommunen.
Mitt förslag om biografverksamhet i Alandica kultur- och kongress verkar omfattas av Gunell, men jag anser att LR kunde stå för såväl utrustning som näringsstöd till en privat entreprenör, som sedan i samråd med driftsbolaget för Alandica driver biografen.

Gunell och Andersson tycker inte att LR ska stöda biografverksamhet. De verkar inte ha förstått att filmen som konstform växer sig allt starkare. På folkhögskolan finns en skapande linje med filmundervisning, yrkesskolan undervisar i media och film, på marknadsföringslinjen i handelsläroverket undervisas under ett helt läsår om film. På lycéet finns en estetisk linje.
Vi måste ta ansvar för ungdomarnas filmintresse och filmkunskap, för Filmklubben Chaplin, Verafestivalen och för filmaktörer som Arn-Henrik Blomqvist, Per-Ove Högnäs, Johan Karrento, Jonas Tuominen och Jerker Örjans. De behöver en biograf. Det behöver vi alla.
Robert Liewendahl (fs)