DELA

Åland behöver både stabilitet och förändring

Centerns lagtingsgrupp tog uppenbarligen illa vid sig av Ålandstidningens intervju med mig. Valet av regeringsbas var pragmatiskt, målmedvetet och resultatinriktat, en visionär och handlingskraftig regering. Med ledorden stabilitet och förändring. Vi har ett ansträngt ekonomiskt läge och för att hela Åland fortsättningsvis ska leva behövs förändringar i bl.a. kommunstrukturen.

Mina reflektioner var både personliga och ärliga. Jag har haft förtroendet att vara lagtingsledamot/minister sedan 2003 och har en viss erfarenhet av att samarbeta med centern. Flera reformer har fallit på målsnöret genom centerns agerande trots att de varit med och bestämt riktning och deltagit i beredningsarbetet.

Nämnas kan Struktur 07, behandlingen av EU-böterna, avbytarlagstiftningen och nu senast KST, som enligt alla inblandade blev en urvattnad halvmesyr. Förra året tillsattes en parlamentarisk referensgrupp för en översyn av landskapsandelssystemet under ledning av centern. Trots gediget arbete och beredskap att fatta beslut sköts allt på framtiden. Centern efterlyser information om reformer liberalerna varit med och arbetat, några exempel är barnomsorgslag, finansförvaltningslag, ÅHS-lag, polislag, revisionsmyndighet, integrationslag och utveckling av socialvården.

Politiken och ansvaret ska tas på allvar men det underlättar att inte ha så ömma tår. Till det demokratiska systemet hör att ett parti ibland befinner sig i regeringsställning och ibland i opposition. Centern är nu helt plötsligt orolig för regeringsbasen trots att de under förra mandatperioden gav bort lantrådsposten till socialdemokraterna.

Åland är ett fantastiskt samhälle men utan utveckling och förändring finns risk för stagnation. Därför kommer regeringen att arbeta hårt för att förbättra och modernisera. Centern är välkommen med i det arbetet och vi ser fram emot konstruktiv opposition som för samhället framåt.

Katrin Sjögren (lib)

lantråd