DELA

Åland är på väg, men det räcker inte

Nya Ålands artikelserie om mäns våld mot kvinnor och barn väcker ilska och visar att vi måste kräva att samhället tar problemet på allvar. Jag lyfte frågan i Ålands lagting häromdagen genom en hemställningsmotion, men nästan inget annat partis politiker ville delta i debatten.

Jag har under de senaste åren träffat många kvinnor som blivit misshandlade och utsatta för våld av de människor som stått dem allra närmast, det vill säga deras män eller pojkvänner. Våld mot kvinnor är helt oacceptabelt och det måste på alla sätt och på alla nivåer förhindras och bekämpas. Vi kan aldrig tolerera att kvinnor och barn blir kränkta i sina hem.
När de misshandlade kvinnorna söker hjälp så kan kränkningarna fortsätta hos myndigheter som ifrågasätter kvinnornas trovärdighet. Jag har mött kvinnor som upplevt att de har blivit kränkta när de har kommit i kontakt med polisen, med sociala myndigheter, i tingsrätten och hovrätten. Det upplever jag som ett oerhört svek från samhällets sida.
Beträffande kvinnors våld mot män och våld inom samkönade relationer är det kanske mer skuld- och skambelagt och bör också tas på allvar.

Åland har kommit ganska långt på väg genom Operation Kvinnofrid som startade som ett projekt för över tio år sedan och som i dag är permanentad verksamhet. Både ÅHS, Polisen och Mariehamns stad har ett handlingsprogram för hur man bemöter misshandlade kvinnor. Men det räcker inte.
Jag anser att landskapet kontinuerligt bör ordna introduktions- och fortsättningskurser för alla som kommer i kontakt med våldutsatta. I dag är kursen ”Våld mot kvinnor” obligatorisk i sjuksköterskeutbildningen, men det finns många andra yrkesgrupper som behöver fördjupad kunskap och insikt i ämnet såsom socialarbetare, poliser, lärare, daghemspersonal, fritidspedagoger och diakonianställda. Utbildningen ska syfta till adekvat bemötande och ökad kompetens för att förbättra rehabiliteringsprocessen hos offren.

Även om vi har handlingsprogram, överfallslarm och en ökad medvetenhet om våld i parrelationer så går det inte att luta sig tillbaka och tro att vi har läget under kontroll. Varje gång en kvinna känner sig kränkt av de myndigheter som är satta att hjälpa och skydda henne är det ett misslyckande från samhällets sida. Detta är något som vi alla är skyldiga att åtgärda.

Carina Aaltonen (S)