DELA

Åland är i trygga händer

2016 har hittills inneburit turbulens. Vindkraftssveket, hot om nedläggning av chipsfabriken och sote-reformens påverkan på Åland innebär stora utmaningar. Som medlemmar i Finans- och näringsutskottet följer undertecknande dessa frågor med särskilt intresse. Vi är dock inte oroade, regeringen Sjögren har visat att ålänningarnas intresse tas om väl om hand. Det är ett imponerande arbete som finansminister Perämaa och näringsminister Gunell utfört. Arbetet har förstås inte genomförts allena, ålänningarna och näringslivet har ställt upp mangrant och visat för såväl Finland som Norge vad vi går för. Men faktum kvarstår, den åländska ekonomin är känslig. Vi stödjer därför finansministerns politik med minskat beroendet av enskilda bolags samfundsskatter och PAF-medel, vi behöver stärka småföretagandet och få fler ben att stå på.

Regeringen Sjögren och regeringspartierna har gått in för att få ordning och reda på landskapsfinanserna och vi är övertygade om att finansministern Perämaa kommer att leda arbetet aktivt och bestämt. För att kunna erbjuda service och välfärd till morgondagens medborgare behöver vi ta ansvar idag. Att regeringen med lantrådet i spetsen lyckats att på allvar öppna ett fönster för en ökning av klumpsumman är stort, historiskt och på alla sätt glädjande.

Däremot ser vi att de strukturella problemen som Åland dras med måste tas ansvar över oavsett, annars står vi med underskott snart igen. Någon i oppositionen nämnde att ” det är lite för tidigt att köpa grejer för pengarna”, vi anser inte att en förhöjd klumpsumma ska skapa shoppingglädje överhuvudtaget. Vi är inte beredda att blunda för det strukturella underskott som finns bara för att klumpsumman ökar. Vi behöver bland annat fler entreprenörer, kostnadseffektiva strukturer och en mer välmående personal. Att få en god och stabil ekonomisk grund är ett arbete som kräver engagemang från hela Åland. Vi har stor förståelse för att ålänningarna känner oro över vad inbesparingarna kommer att betyda i praktiken. Liberalernas, finansministerns och vår politik är ansvarsfull och innehåller såväl hjärta som hjärna, tillsammans mer er arbetar vi för ett ännu bättre Åland.

Ingrid Johansson

John Holmberg

Liberala medlemmar i Finans- och näringsutskottet