DELA

Al Gore – Nobel fredspris 2007

Jag är glad över att Nobel fredspris 2007 har givits till Al Gore och IPCC FN´s klimatpanel. Mera information om dem och om växthuseffekten finner man på min hemsida www.GardLarpes.ax under länkar.
Växthuseffekten är ett riktigt hot för vår hälsa och välfärd, och därför bör åtgärder göras genast för att värna om vår natur.
Jag anser att åtminstone följande två saker bör göras för att värna om vår natur.

1. Vindkraften bör utökas mångfalt. Där kan landskapet med deltagande i finansiering och ägande påskynda utbyggnaden av vindkraft. Vindkraft utgör ren och uthållig energi. Med 5 nya Båtskärsprojekt skulle Åland täcka sitt eget elbehov och även kunna exportera el.
2. Kollektivtrafik minskar privatbilism och avgaser. Avgiftsfria landsortsbussar är den effektivaste satsningen landskapet kan göra för naturen, i synnerhet om kollektivtrafiken körs med el-bussar.
Ovan nämnda åtgärder hjälper även till att bibehålla en levande skärgård och landsbygd.
Gard Larpes (Lib nr 82)
Jurist mån om naturen