DELA

Akupunktur har bevisbar effekt

På den svenska websidan ”www.alternativmedicin.se” kan man registrera sig som alternativ medicinsk terapeut. Och här finns en sammanställning av de flesta alternativmedicinska behandlingsformer som finns tillgängliga i Europa.
Man avslutar uppräkningen av behandlingsformer med: ”OBS! Var uppmärksam på att all information och förmedling via alternativmedicin.se aldrig ska användas istället för behandling av legitimerad läkare eller annan professionell medicinsk rådgivning. Oavsett besvär uppmanar vi dig att alltid först söka läkarhjälp. Barn under 8 år får inte behandlas med kosttillskott eller alternativ behandling.”
Det tycker jag är ett klokt råd av alternativmedicinarna själva.

Om man med akupunktur menar den traditionella kinesiska akupunkturen så bygger denna på idén att energi strömmar längs meridianer i kroppen. Det finns inga som helst vetenskapliga bevis för detta. Man kan inte mäta denna energi och inte heller kartlägga meridianerna.
Utövarna diagnostiserar obalans i energiflöden genom titta på tungan och känna på pulsen. Detta saknar också vetenskaplig grund. Man behandlar sedan dessa energiflödesstörningar med nålstick i nyckelpunkter i energins flödesvägar. Man tänker sig att obalans leder till sjukdom och det är alltså inte sjukdomar man behandlar utan energiobalanser. Allt detta saknar vetenskaplig grund och bygger på tron att energimeridianerna finns.

Däremot kan man mäta frisättning av endorfiner och transmittorsubstanser vid akupunkturbehandling. Alltså har akupunktur en vetenskapligt påvisbar effekt på kroppen.
Denna effekt används till smärtlindring inom den så kallade medicinska akupunkturen.
Inom den ”medicinska akupunkturen” har man övertagit hela systemet med energimeridianerna och dess nyckelpunkter från den kinesiska akupunkturen.
Den kinesiska idén om obalans i energiströmmarna har man tagit avstånd ifrån. Man använder istället skolmedicinska diagnoser och behandlar dessa.

Det finns studier där man fått effekt av akupunktur på olika sjukdomstillstånd. Dessa är i huvudsak kinesiska och behandlingarna är utförda med traditionell kinesisk akupunktur. Man har diagnosticerat sjukdomstillstånden som obalanser i energiströmmarna och behandlat i enlighet med detta.
Man kan alltså inte använda resultat från den kinesiska akupunkturen som stöd för den ”medicinska akupunkturen”.

I tidskriften Clinical medicin (Clin Med 2006;6:381-6) gjordes en genomgång av forskningsresultaten 1996-2005 avseende akupunktur behandling i största allmänhet och slutsatsen blev ”There is no robust evidence from systematic reviews that acupuncture works in any indication”.
Men angående akupunktur pågår en seriös forskning vilket är unikt bland alternativmedicinska behandlingsmetoder.
Birgitta Lundin har alldeles rätt; Man kan därför inte likställa akupunktur med homeopati, zonterapi och irisdiagnostik.
Jag erkänner villigt att det var klumpigt och fel av mej.
Johnny Nordman
leg.läk,
Spec.i Ortopedi