DELA

Aktuellt i älgprovstider

Det har länge funnits ett stort missnöje med dagens regelverk för att avlägga ett godkänt prov!
Varför?
Det är inbyggt alldeles onödiga stressmoment i skyttet (upplevs mycket obehagligt)
-ingen annanstans i Norden står kontrollanterna med tiduret i handen
-provet är inte jaktmässigt verklighetsförankrat (skjuta 3 skott på en stillastående älg)
-jaktvårdsföreningarna har aldrig hörts vid reglernas tillkomst och tillämpning
-tävlingsskyttar får visa sin skicklighet i andra sammanhang.

Lyckligtvis har nu LR jaktvårdsavdelning reagerat och tagit upp frågan på bordet, i början av juni. Då sammankallades föreningarnas representanter till ett möte, och närvaron var god. Kontrollanterna för Bodabanan diskuterade före det saken och föreslog undertecknad att närvara, vilket godkändes av föreningens ordförande.
Det var en mycket enig uppfattning bland samtliga på stormötet, att dagens obefogade stress måste bort vid provtillfällena, för att det skall upplevas acceptabelt och meningsfullt.

Det beslöts då att några personer skulle ta fram ett förslag som sedan skulle föreläggas för utlåtande på föreningarnas höstmöten.
Vald sammankallare blev Markus Nordberg, sedan Conny Rosenberg Lemland, Joel Karlsson Eckerö, och undertecknad för Hammarland, samt Roger Gustavsson som sekreterare.
Vi träffades första gången 21 juli och enigheten i gruppen var fortfarande stor om de väsentliga ändringar som borde göras till nästa år. Men först bör de provas och diskuteras.

Det är därför jag tagit mig friheten att marknadsföra de huvudlinjer vi enades om, så att de nu under provtiden får diskuteras och provas på, av alla berörda. Då har de flesta en uppfattning om saken när frågan kommer upp på föreningarnas höstmöten.
Det väsentligaste är:
-bort med stoppuret
-grundmomentet är; älgen kommer ut ca 5 m. på banan, skjut då ett skott på den och sedan ytterligare ett till, när den börjat röra sig
-detta moment upprepas sedan från båda håll, tills skytten fått ihop minst 50 poäng. De noteras för sig – och bestyrks – i protokollet, därefter är det fritt övningsskytte tills ytterligare 100 poäng erhållits = totalt 150 poäng.
-högst 12 skott får skjutas, sedan sist i väntekön.

Landskapet bör trycka upp enhetliga små provkort.
Vi var till Lemlandsbanan och provade svårighetsgraden av vårt ovanstående förslag och vi stärktes i vår övertygelse, att det är det mest verklighetsförankrade skyttet, av lagom svårighetsgrad.

En fråga som vi också ansåg högaktuell, är att vi till nästa år kunde börja använda den svenska träfftavlan, som är anatomiskt riktigare, genom att den ger bättre poäng vid höga skott mot lungor och rygg. Det är ett betydligt större och vitalare område än det lilla hjärtområdet, som oftare medför förkastliga vomträffar med långa eftersök.
Landskapet bör tillhandahålla ett antal av den svenska tavlan, så att alla skjutbanor får prova dem.
Lycka till med skyttet och jakten önskar
Bengt Häger