DELA

Aktiva åtgärder för att få unga i arbete

Vi behöver aktiva åtgärder för att skapa arbete och främja ungas hälsa!

För att undvika utslagning, missbruk och psykiska problem behöver ungdomarna komma in på arbetsmarknaden, leva sitt eget liv och skaffa eget boende. Vi behöver göra stora satsningar på aktiva åtgärder för att få unga i arbete.

En långvarig arbetslöshet är inte bra varken för individen eller samhället. Att ha arbete genast efter sin skolgång är viktigt av flera orsaker inte minst för att kunna försörja sig själv och komma igång med vuxenlivet. Eftersom samhällsutvecklingen förändrats och arbetstillfällena minskar är det samhällets skyldighet att tillgodose ungdomarnas behov av arbete.

Att satsa på sysselsättning betalar sig i längden och dessa åtgärder bör vara gemensamma för alla ungdomar på Åland och förverkligas bäst i landskapets regi.

Åtgärderna skulle då bestå av planering samt skapande av nya arbeten för och med ungdomarna samt yrkesinriktad utbildning som t.ex. lärlingsutbildning.

Pertti Artell

obunden lagtingskandidat