DELA

Aktiv dödshjälp eller inte?

Liberalerna i Sverige meddelar i en debattartikel i Aftonbladet att de i höst kommer att lägga fram en riksdagsmotion om att aktiv dödshjälp skall tillåtas i Sverige. Man anser att var och en har rätt att bestämma över sitt eget liv, och därmed även själva ha rätten att besluta om att avsluta det. Det skulle vara intressant att veta hur de åländska liberalerna ställer sig till aktiv dödshjälp? Delar man det svenska systerpartiets åsikt, eller inte? Och vilken åsikt har de övriga åländska partierna?

Frågan är av stor etisk och principiell betydelse. Livet anses heligt, och det är länge sedan vi tog bort dödsstraffet för grova brott. Inom vården anses det vara en läkares främsta plikt är att rädda liv, inte att avsluta det. Så hur ställer sig läkarkåren till att medverka till att avsluta livet på människor som på grund av sina sjukdomar inte har någon bot att vänta, och som plågas svårt den sista tiden av sina liv?

Endast ett fåtal länder i Europa stöder aktiv dödshjälp, och till någon av de länderna brukar människor med svåra, smärtsamma, obotliga sjukdomar åka för att få hjälp med att få slut på sitt lidande. Men flera av de som är svårt sjuka, och för vilka ingen bot finns att få, skulle föredra att få hjälp med att avsluta sina liv hemma, och inte behöva åka utomlands för dödshjälp.

Tidigare var kyrkan ”okristligt” hård och fördömande när det gällde till exempel självmord. Jag har hört sägas att den döde inte fick en vanlig jordfästning, och inte heller begravdes på kyrkogården utan grävdes ner på utsidan av kyrkmuren.

Den inställningen finns inte längre inom kyrkan, men hur ser man på aktiv dödshjälp? Är det något som kan förlåtas och accepteras inom kyrkan, eller är den döde en för evigt förtappad själ?

RUNA LISA JANSSON