DELA

Aktion 2021, jämförelse med fastlandskommuner

Tankesmedjan Aktion 2021 har i sin rapport gjort jämförelse av ekonomin för de åländska kommunerna med kommuner på fastlandet. I alla fall har man gjort ett försök.

Eller har man…?

I alla fall har man inte jämfört med Helsingfors eller Åbo stad. Inte heller med någon annan kommun eller region som på något sätt kan vara jämförbar med regionen Åland, med 30 000 innevånare och en tätort på 11 000.

 

Man har nöjt sig med att konstatera att landskapet har tagit över ansvaret för sjukvård och gymnasium från kommunerna, till skillnad från kommuner på fastlandet som tills regionreformen genomfördes även hade ansvaret för sjukvården.

Servicenivån för sjukvården på Åland har präglats av en tidigare god landskapsekonomi, utan behov av att ta större hänsyn till kostnaderna. Så länge den goda ekonomin varade. Till skillnad för kommuner som dagligen måste väga mellan servicenivå och skattetryck. En verklighet som fastlandskommuner också måste förhålla sig till.

 

Att rakt av jämföra den faktiska sjukkostnaden per innevånare på Åland med en annan, icke existerande och icke utpekad kommun/region på fastlandet, är en grov förenkling, för att inte säga vilseledande.

Att från grovt felaktiga underlag, dra slutsatsen, att kommunerna har ”riklig” finansiering, utan att redovisa rättvisande ekonomiska resonemang, ökar ju inte trovärdigheten för tankesmedjans rapport.

Kommunerna har ju som känt andra verksamhetsområden, äldreomsorg, skola och barnomsorg. Områden som är strikt lagstadgade och därmed utom kommunernas ekonomiska beslutsrätt. Lagstadgade områden med servicenivåer som beslutats av organ som står över kommunerna. Områden som dominerar den kommunala ekonomin.

 

Och så den mest flagranta slutsatsen, ”… höga kostnadsläget för de åländska kommunerna torde bero på den betungande administrationsapparaten …”.

”Torde bero på” …? Man tror, men för inga ekonomiska resonemang utifrån fakta. Vilket kostnadsläge anser man att är ”högt” och i relation till vilken annan ”lägre” kostnad?

Som tidigare nämnts så är initiativet Aktion 2021 vällovligt och förtjänar uppskattning. Men kravet att göra rätt kan inte åsidosättas.

BENGT HAGSTRÖM

SUND