DELA

AK-mottagningen försvinner inte

Svar på Marianne Fabritius insändare Nya Åland 11.9.2017

Tack för insändaren angående AK-mottagningens verksamhetsförändring.

Först vill ÅHS korrigera några missförstånd. AK-mottagningen kommer inte att försvinna. Apparaturen för provtagning finns kvar och kommer att fortsätta att användas i vissa fall. Den övervägande delen av patienterna kommer att ta sina prov på laboratoriet.

Den som inte har möjlighet att boka via en dator kan ringa till laboratoriets reception (tel. 535 282) och få hjälp med det.

Att försämra vården är inget ÅHS önskar. Dock behöver ÅHS kontinuerligt se över sina arbetssätt för att kunna ge bra vård inom ramen av tillgängliga resurser.

Det har gjorts noggranna överväganden gällande tillvägagångssättet att patienten tar sitt prov på laboratoriet. Tillvägagångssättet används på de flesta AK-mottagningar och vi kommer att följa eventuella avvikelser noggrant.

I dagens tidningar finns en annons med information om förändringen och telefonnummer till laboratoriet och AK-mottagningen. Klipp gärna ut den och ha till hands vid behov. Ring och fråga om något blir oklart.

Medicinklinikens klinikledning

Agneta Lindberg-Sjöblom

avdelningsskötare

medicinpolikliniken på ÅHS.