DELA

ÅHS svarar ”Rejält arg”

På hälsocentralerna i ÅHS primärvård har vi inga gynekologer men om man har gynekologiska problem är det helt rätt att man bokar tid i primärvården. Inom primärvården arbetar allmänläkare som är antingen specialister i allmänmedicin, legitimerade läkare eller läkare under utbildning, till exempel AT-läkare. Det krävs remiss till BB-gynekologikliniken inom ÅHS.

Det är tråkigt om patienten fick uppfattningen att den tid som patienten fick vid Godby hälsocentral var till en gynekolog.

I primärvården kan vi ofta hjälpa patienten med vanliga gynekologiska och urologiska problem. För att närmare ställa diagnos gör man vissa utredningar, bland annat en miktionslista som patienten berättar om.

Om det under utredningen framkommer behov av specialistvård, till exempel noggrannare utredning, ställningstagande till operation eller dylikt så görs remiss till specialsjukvården. Om man har en arbetsdiagnos kan man också göra ett behandlingsförsök redan i primärvården. Effekten av ett behandlingsförsök över en begränsad tid kan ses som ett led i utredningen och kan vara viktigt information till specialistläkaren i en kommande remiss.

Vad gäller inkontinens så är det väldigt viktigt med en ordentlig utredning då det finns olika typer av inkontinens och det är bara vid ansträngningsinkontinens man har nytta av en operation. En operation har sina risker och även vid en ren ansträngningsinkontinens så kan uroterapi hjälpa i så pass hög grad att man inte behöver någon operation. Viktnedgång, rökstopp, knipövningar och lokala östrogener kan göra att man helt slutar läcka.

Uroterapin är en viktig del i bedömningen av inkontinenser och kan många gånger medföra att man inte behöver träffa en gynekolog. Om man trots uroterapins insatser behöver träffa gynekolog så ordnas en tid till gynekolog. Man behöver inte börja på nytt för att få remiss till gynekolog.