DELA

ÅHS sparbeslut känns knappast genomtänkt

För någon vecka sedan fick vi hem ett brev med en inbjudan till ”Förlossnings- och föräldraförberedande kurs ”, en utbildning om fyra tillfällen som berör ”frågor om det kommande föräldraskapet och förlossningen.
I fredags fick vi ett brev där vi meddelades att kursen är inställd på grund av sparåtgärder inom ÅHS. Istället ska vi få all information om förlossningen via våra vanliga kontroller på Mödrarådgivningen.

Vi är medvetna om det ekonomiska läget för ÅHS och att det måste sparas någonstans. Att tro något annat vore naivt. Däremot ifrågasätter vi om detta är den bästa sparåtgärden.
Vi har svårt att tro att vår förberedelse inför förlossningen kommer att vara tillräcklig enbart inom ramen för de vanliga besöken på Mödrarådgivningen, eftersom informationsbrevet anger att vi enbart kommer att få information utdelat åt oss. Är det rimligt att skicka förstföderskor och blivande pappor utan tillräcklig förber edelse till förlossningen?
Det känns inte bra. Vi har litat till god förberedelse inför denna stora och viktiga händelse, och det är mycket stressande att nu veta att den plötsligt blivit inställd.

Vi undrar om man inte istället kunde spara pengar på att minska på besöken på Mödrarådgivningen i början av graviditeten (till exempel var sjätte vecka istället för var fjärde) eller om man kunde ta bort sockerbelastningstesten för oss/de som inte har diabetes i släkten eller är överviktiga.
I Sverige har man betydligt färre kontroller i början av graviditeten och sockerbelastningstesten är inte heller något som utförs rutinmässigt i alla svenska kommuner.
Vi undrar också om ÅHS har funderat på att införa en avgift för den Förlossnings- och föräldraförberedande kurs en. Vi, och säkert flera med oss, är beredda att betala för möjligheten till ordentlig förberedelse inför förlossningen. Vi ser problematiken med att vissa kanske inte har råd med detta, men ser äve n här en möjlig lösning. De som har råd kan stå för kostnaden för de som inte har det. Kunde ÅHS ha en lägsta inkomstgräns som gör att de blivande föräldrarna får gå avgiftsfritt?

Vi skriver denna insändare med hopp om lösning. Beslutet känns knappast genomtänkt eftersom vi redan hade fått ett brev med inbjudan till kursen då den ställdes in.
Med tanke på den demografiska utvecklingen i Finland torde vi värna om att förstagångsföderskornas förlossning blir så bra som möjligt.
”Fyra blivande föräldrar”