DELA

ÅHS mycket generöst gällande tjänstledighet

Svar till Pernilla Söderlunds inlägg gällande tjänstledigheter publicerad onsdag 4.5.2022.

ÅHS har generellt en mycket generös inställning till beviljande av tjänstledigheter därför har vi svårt att känna igen oss i den beskrivning som lagtingsledamot Pernilla Söderlund ger av ÅHS.

För tillfället har 293 personer beviljats någon form av tjänstledighet, vilket motsvarar 40 procent av den ordinarie personalstyrkan. Bland dessa finns 39 personer som är tjänstlediga för att sköta annan tjänst internt (5 procent). Icke lagstadgade tjänstledigheter beviljas alltid enligt prövning från fall till fall utgående från personalsituationen totalt och på den aktuella verksamheten. Kompetens och patientsäkerhet vägs alltid in i beslutet.

Under 2021 avslogs fyra icke lagstadgade ansökningar om tjänstledighet från vårdpersonal och under 2022 har en ansökan fått avslag. Avslagen har givits utgående ifrån en ansträngd bemanningssituation.

ÅSA FRIMAN

kvalitetssamordnare/vårdchef vid ÅHS

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp