DELA

ÅHS juristfakturor

Med anledning av den senaste utvecklingen i affären med Peter Rasks juristfakturor skulle jag vilja ha svar på några frågor. Jag riktar frågorna till samtliga partier och undrar hur deras inställning är. Jag förväntar mig ett svar från vart och ett av dem.
1) Om en anställd inom landskapsregeringen eller dess underlydande organ hamnar i en rättsprocess, betalar då LR = skattebetalarna alltid personens advokatkostnader eller gäller det bara högre tjänstemän? Vid vilken tjänstenivå går i så fall gränsen?

2) Om ärekränkningsmålet hade gått till domstol, hade ÅHS = LR = skattebetalarna också betalat rättegångskostnader och eventuella böter för Rask?
3) Skulle ÅHS/LR också betalat motsvarande kostnader för Mogens Lindén? Om så inte varit fallet, hur skulle detta motiveras?
4) Gäller rättshjälpen enbart vid interna konflikter inom LR:s organ eller får en tjänsteman eller politiker rättshjälp om han/hon råkar i rättslig tvist med en utomstående?

5) Anser partierna att ÅHS/LR agerat strikt opartiskt och korrekt i detta ärende?
6) En förman vid LR:s vägavdelning dömdes för något år sedan för vållande till annans död. Fick förmannen ekonomisk hjälp av LR? Om inte, vad var motiveringen till detta, ärendet gällde ju försumlighet i tjänsten?

Frågorna är delvis hypotetiska men principiellt viktiga eftersom jag antar att ärendet med Peter Rask blir prejudicerande för LR:s framtida agerande. För övrigt skall det bli mycket intressant att höra vad JO har att säga.
Jan Grönstrand