Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


ÅHS borde ta ansvarför vård av missbruk

Fler än 800 ålänningar lider av beroendesjukdomar och missbruk, oftast alkoholrelaterade. Bara tio procent av dessa behandlas av den beroendemottagning som finns i Mariehamns stads socialkansli; det är statistiskt säkerställt. Mörkertalet är väldigt stort, de allra flesta av de som behöver vård går aldrig till beroendeenheten, steget är helt enkelt för stort att vända sig till en socialförvaltning.

Det är hög tid att vi på Åland börjar göra som man gjort runtom och som rekommenderas av världshälsoorganisationen WHO – behandla missbruk som den sjukdom det är. Den åländska missbrukarvården är föråldrad och når inte fram. Jag vill att man startar en ”Alkohol och hälsa”-mottagning vid ÅHS för att göra sjuka människor friska. Missbruk slå urskillningslöst och brett och skapar medberoende som är minst lika förödande som missbruket i sig självt. En investering i denna vård vore en plusaffär för hela Åland.

JÖRGEN PETTERSSON (C)