DELA

ÅHS avgiftssystem

Jag hänvisar till Marie Lövgrens svar på min insändare. Ekonomen har talat. Jag önskar bemöta några av hennes svar.
Lövgren låter förstå att bedömningen av en patients undersökningsbehov är annorlunda inom den offentliga sektorn än den privata, eftersom ”det inte är en offentligt anställd läkare som gör bedömningen enligt de inom den offentliga sjukvården normala kriterierna”. På vilka grunder antar hon att kriterierna är olika beroende på vem läkaren har som arbetsgivare? Kriterierna är renodlat medicinska. Vi är 6-7 läkare på Cityläkarna och Medimar som alla jobbat 20-30 år som läkare, och flera av oss är specialister som tidigare haft sin huvudsakliga yrkesbana inom den offentliga sektorn. Vi har med andra ord en gedigen yrkeskunskap och erfarenhet. Att våra kriterier för bedömningar skulle vara annorlunda än läkarnas på hälsocentralen är rent snömos.

Lövgren talar om att man inte inom ÅHS vill ”dumpa priser”. Ordet dumpa går inte att använda i detta sammanhang, i så fall har hon missförstått ordets betydelse. Dumpa innebär att sänka ett pris till en nivå som allmänt anses för låg. ÅHS sänkte ingalunda några avgifter, utan höjde en befintlig poliklinikavgift med ca 400 % för majoriteten av den yrkesarbetande befolkningen på Åland!
I rena siffror : 27-30 euro höjdes till 120-150 euro.

Ytterligare säger Lövgren att några sparkrav inte fanns bakom denna horribla åtgärd. Vilken var alltså motiveringen? Den enda motivering hon tycks ha att hänvisa till är att ÅHS har ett ”samhällsansvar för att se till att inte försvåra utvecklingen av privata hälso- och sjukvårdsproducenter”. Sedan när har detta blivit ledtråden inom den offentliga hälso-och sjukvården ? Har Ålands lagting gett ÅHS det uppdraget? Hur lyder i såfall lagtingets skrivning?
Eller är det måhända fråga om Lövgrens personliga tyckande? Jag är tydligen mycket naiv som trott att samhällsansvaret inneburit att se till att alla skattebetalare kan erbjudas möjlighet till vård på samma villkor. Den enda privata aktör vi för tillfället har som hon kan syfta på är Medimar. I så fall blir den logiska följdfrågan vilket intresse ÅHS styrelsledamöter har i att Medimar skall beredas utvecklingsmöjligheter på den lilla skattebetalarens och tillika enskilda patientens bekostnad. Har ledamöterna eventuellt aktier i Medimar?

ÅHS har i och med avgiftsstadgan fattat beslut som jag i mitt dagliga arbete ser att slår hårt mot enskilda patienter. Det kanske är svårt för många politiker att förstå, men det finns faktiskt yrkesarbetande ålänningar som helt enkelt inte har råd med behövliga undersökningar. Sett från min läkarposition tror jag att det nya systemet småningom leder till att sjukvårdsdelen inom företagshälsovården nedmonteras, och den offentliga sektorn måste då utöka sin verksamhet i motsvarande grad. Vi får hoppas att ÅHS då axlar sitt ansvar och ordnar denna verksamhet så att det inte leder till ökade köer för patienterna, samt stress för vårdpersonalen .Under de 20 år jag jobbade inom ÅHS var dessa problem konstanta.

En ny era har börjat inom ÅHS! Jag skulle vilja likna systemet vid den amerikanska modellen . Gott folk, teckna privata sjukförsäkringar om ni har råd , och så länge ni är friska! Eller köp aktier i privata vårdinrättningar ! Den nordiska välfärdsmodellen gäller inte Åland. Fattiga och sjuka göre sig icke besvär.
Maria Silfverberg,
företagsläkare