DELA

ÅHS-anställda kan inte rapportera in anonymt

Svar till Åsa Friman – Varje anställd kan rapportera anonymt

Det befintliga rapporteringssystem som Åsa beskriver för allmän utveckling av vården och dess organisation som helhet är bra, men fyller inte funktionen jag beskrev i min tidigare insändare. Enligt min information, stämmer det inte heller att anställda kan rapportera in anonymt. Om så är fallet så behöver detta framföras till anställda inom ÅHS.

Dessa rapporter används inte nu av vårdpersonal ute på avdelningarna för att se om något förbisetts i vården för en specifik patient. Funktionen skulle vara skriftlig, till för behörig vårdpersonal och endast tillägnat för en översikt av eventuella brister eller åtgärder som ligger öppna i samband med vården av en specifik patient. Idag sker detta oftast genom samtal mellan vårdanställda.

En så kort sjukdomsperiod som möjligt vinner både patient, arbetsgivare, sjukvården och samhället i övrigt på.

Linda Pussinen (Lib)