DELA

Agerandet som nyrika fortsätter, var slutar det?

Jomala kommun fortsätter att späda på kostnaderna för allaktivitetshuset nu omdöpt till samlingshus.

Kommunfullmäktige gav den moderatledda kommittén en ram på 5 miljoner euro för detta projekt, men före man ens kommit igång med byggandet eller bjudit ut projektet så är man uppe i 7 miljoner euro och det verkar fortfarande inte bekymra någon av Jomalas politiker.

Ytterligare föreslås i kommunen att man skall ge en förening 200 000 euro för uppbyggnad av ett nytt Frideborg, trots att föreningen får över 600 000 euro av försäkringsbolaget för den lokal som brann ner.

Föreningen planerar alltså något som kostar mer än 600 000 och kommer sedan och vill ha skattebetalarnas pengar för en verksamhet som inte ens är lagstadgad, 600 000 räcker till 2-3 egnahemshus och torde mycket väl räcka till en samlingslokal.

Bortsett från pengarna så kan man fråga sig om det är klokt att på ett trångt skolområde med få och små möjligheter till framtida utbyggnader inleda nya verksamheter när man inte en har löst Vikingaåsens och Kyrkby Högstadiums framtida utrymmesbehov och trafiksituationen på området.

Det finns även människor som ifrågasätter det pedagogiskt kloka i att blanda dagisbarn och dess betydande uteverksamhet i skolbyggnader och med uteverksamhet på en skolgård.

Jomala växer och skolan behöver byggas till så den är ändamålsenlig och nya daghemsplatser behövs. Bygg därför till och om Vikingaåsens skola så att den uppfyller dagens krav om utrymme och blir ändamålsenlig.

Bygg dessutom till något av befintliga daghemmen så att synergieffekter uppnås när det gäller nyttjande av gård, kök, perosnal och andra faciliteter. Biblioteket kan vara där det är och ungdomsverksamheten kan samordnas i till exempel Vikingahallens café och klubbrum.

Jomala kommun har också andra utmaningar än detta allaktivitetshus. Exempel på sådana är utrymmesbehovet vid Kyrkby högstadium där Jomala skall finansiera mer än 50% .

Ytterligare finns behov inom äldreomsorgen som dessutom enligt alla demografiska kurvor blir större de närmaste åren. Ett öppet boende enligt samma modell som Rönngården har diskuterats i många år.

Lägg därtill bland annat behovet av avloppsledningar på grund av att Jomalas expansion är stor och vidsträckt. Ingen vet heller efter en eventuell kommunreform vilka behov som då finns.

Att i det läget tömma kassan på Jomalabornas skattepengar på ett projekt istället att se till helheten är väldigt kortsiktigt tänkt.

Jörgen Strand