DELA

Agerande med Centerns fulla stöd

Det är förstås smickrande att Nya Åland i sin ledaranalys 21 maj ägnar min person ett stort intresse. Under Nina Fellmans (s) långvariga tid som ledarskribent såg jag sällan det mödan värt att bemöta uppenbara påhopp. Det finns dock en gräns för allting! Därför ber jag främst chefredaktören Jonas Bladh att närmare redogöra för upphovet till följande påstående: ”Under mandatperioden har de Janssonska utspelen varit många, och inte alltid i linje med partiets ministrar eller ens lagtingsgrupp”.

Anspelningen är uppenbarligen ännu ett försök att framställa min person i ofördelaktig dager. Vilka är alla dessa utspel som saknat förankring inom partiet? Ser med stort intresse fram emot uppräkningen av denna tydligen digra lista!

I väntan på svaret kan jag själv bidra med följande kommentar. Det är egentligen rätt sällan som jag som partiledare tvingats meddela att Åländsk Center som parti inte står bakom landskapsregeringens (LR) planer. Det har främst handlat om att sätta stopp för näringsminister Fredrik Karlströms (MSÅ) ambitioner på att dels försämra den nationella finansieringen av LBU-programmet inom det åländska livsmedelsklustret, dels planerna på att helt skrota systemet med lantbruksavbytare. Min kritik – uppbackad av både lagtingsgrupp och Centerstyrelsen – har till min glädje haft effekt i bägge ovan nämnda frågor. Utspel? Nej, tvärtom ett agerande i linje både med den politik Centern ska stå för och Centerstyrelsens uppmaningar.

Jag har även tvingats säga nej till projektet med kortrutt Åva-Jurmo i o m att totalkostnaden kraftigt kom att överstiga den ursprungliga ramen. Min offentliga åsikt var dock redan förankrad inom lagtingsgruppen. Till tidningens kategori ”utspel” räknas kanske mitt agerande i samband med Kroatiens ansökan om EU-medlemskap. Jag talade starkt för att lagtinget inte skulle ge sitt bifall i o m att Finland inte agerat på det sätt Åland krävt ifråga om kravet på en åländsk plats i EU-parlamentet. Jag vill dock understryka att min hållning var förankrad via Centerstämma, partistyrelse och lagtingsgrupp.

Harry Jansson

Partiledare

Åländsk Center

Svar: Att media, och även Nya Ålands ledarsida ägnar partiledaren för Ålands största parti, tillika den kanske starkaste lantrådskandidaten i hösten val, intresse torde den tidigare chefredaktören Jansson se som synnerligen normalt.

När det gäller den efterfrågade listan kan konstateras att det för en med arbete överbelamrad chefredaktör känns fint att skribenten själv svarar på sin insändare. Jag kan bara konstatera att Centern ingått i regeringen, men som Jansson själv skriver i sista stund vi några tillfällen gått emot sina egna ministrar, och i fallet med LBU dessutom delar av Centerns lagtingsgrupp. Uppenbarligen har det funnits friktion mellan Jansson och hans anhängare i partiet, och ministrarna och deras anhängare under mandatperioden.

Jonas Bladh

Chefredaktör