DELA

Ägarstyrning i landskapets bolag minskar ungdomsarbetslösheten

Arbetslöshetsgraden för ungdomar på Åland var i februari 9,6 % eller 124 ungdomar. Många av dem har ingen gymnasial utbildning och hittar därför inte jobb.
Men det finns nog jobb för dessa ungdomar också bara man skapar arbetsplatser inom sådana områden som inte kräver hög utbildning och där medelåldern är låg. Om landskapet skulle ta tillvara sin möjlighet till aktiv ägarstyrning i de bolag man äger kunde man skapa jobb just i den sektorn på Åland.
Med en aktiv ägarpolitik anses att regeringen stöder tillväxt, sysselsättning och integration och främjar därigenom hela samhällets bästa både socialt och ekonomiskt. Landskapet äger exempelvis spelbolaget Paf till 100 %, som har lagt ut sitt callcenter till Danmark. Paf:s spelsida finns på sex olika språk; svenska, finska, engelska, spanska, estniska och ryska. Uppskattningsvis kan det generera 30 arbetsplatser, som nu finns utanför Åland.
Skulle landskapsregeringen idka en aktiv ägarstyrning här och ge sitt aktiva stöd till Paf:s styrelse i beslutet att ta hem sitt callcenter till Åland så kunde vi minska arbetslösheten för ungdomar på Åland bara med denna åtgärd med 25 %. För i denna bransch jobbar främst ungdomar under 25 år, vilket är precis den åldersgrupp som har högsta arbetslöshetsgraden på Åland.

Någon kan kanske säga att det inte finns den språkkompetens som krävs för att exempelvis Paf skulle ha sitt callcenter på Åland. Kanske är det så men ser vi på ÅSUB:s statistik gällande befolkning efter språk på Åland från år 2010 så ser man att vi hade 1373 med finska, 138 med estniska, 103 med ryska, 97 med engelska och 32 med spanska som modersmål.
Det borde inte vara en omöjlighet att hitta de tiotal personer som skulle krävas att betjäna kunder med annat språk än svenska i det landskapsägda spelbolaget. Och samtidigt skulle vi ha dem integrerade i det åländska samhället. Någon bättre samhällsekonomisk åtgärd är svår att hitta. Idén är gratis – bordet står dukat.
Tony Asumaa,
lagtingsledamot (Lib)