DELA

Aftonskolan en flopp?

I snart ett år har vi väntat på aftonskolan som skulle lösa alla knutar och ge svar på svåra frågor på axeln Åland – Helsingfors. Lantrådet och landskapsregeringen har byggt upp förväntningar, först skulle svaren komma den 13 februari och när regeringen i Helsingfors inte hade tid sköts tidpunkten för när svaren skulle levereras fram till den 13 mars.
Nu har aftonskolan hållits och landskapsregeringen kom hem och var mäkta nöjda över att aftonskolan arrangerats. Visserligen blev det nej till vindstöd, förändring av klumpsumman och EU parlamentsplats och ett föga förvånande bekräftande av att en blandkommitté med uppgift att arbeta för självstyrelserevision ska tillsättas. Men det var ett lyckat möte om vi får tro lantrådets och ministrarnas uttalande i radion?

Det är ingen framgångsrik modell att hänskjuta alla viktiga självstyrelsepolitiska frågor till en aftonskola som hålls en gång i året. Vi tror inte det är smart att lägga alla ägg i en korg. Framgång i svåra självstyrelsepolitiska frågor har vi vanligtvis uppnått när vi från Ålands sida envist och med fakta påtalat behov av förändring för beslutsfattare i Helsingfors. Det krävs många möten och väl underbyggd argumentation för att övertyga politiker och tjänstemän inom regering och riksdag.

Med vår samlade erfarenhet kan vi med fog påstå att arbetet för förändring är segt, att vi möter många motgångar, att det alltid krävs många rundor innan vi når resultat. Men vi har också den erfarenheten att ett målmedvetet arbete där argument slipas och underlagsmaterial formas och omformas till slut brukar ge resultat.
Under förra mandatperioden uppnådde vi tillsammans med centern resultat inom flera områden i kontakterna med riket. Vi lyckades utverka extra anslag, 50 miljoner, för kabelförbindelsen till riket, bygget är nu på gång. Inom EU politiken tog vi viktiga steg framåt för att den åländska rösten ska höras i EU processen, i ett principdokument samlades de viktiga inflytandefrågorna och självstyrelselagen ändrades. Nu kan lagtinget delta i subsidiaritetsövervakningen, vi har rätt att delta i domstolsprocessen i EU, vår medverkan i ministerrådsprocessen har förbättrats, regeringen har i skrift erkänt vårt berättigade krav på en parlamentsplats, den åländska flaggan vajar i Bryssel, vi fick in en fot i EU parlamentet genom att en åländsk medarbetare anställdes av Svenska folkpartiets parlamentsledamot och vi fick in en fot i kommissionen genom att en ålänning fick plats som sakkunnig tjänsteman.

Sjöfartsfrågorna var ständigt på agendan och en ny tonnageskatt räddade finsk sjöfart till och med så att det öppnats möjligheter att flagga tillbaks utflaggade fartyg. Den skattefria försäljningen i flygtrafiken till och från Åland räddades.
Varje regering har ansvar att lägga grunden för utveckling i framtiden. Under vår tid inleddes arbetet för en modernisering av självstyrelsesystemet, vi tillsatte och ledde den kommitté som i ett enigt betänkande angav riktlinjerna och vi såg till att det intogs skrivningar i det finska regeringsprogrammet om en utveckling av självstyrelsesystemet. Vi lade också upp strategier för hur Åland skulle involveras i vindkraftsstödet.

Varje regering har också ansvar för att föra den långsiktiga kampen vidare eftersom de flesta frågor på axeln Åland Helsingfors är långlivade. Nu förväntar vi oss att nuvarande landskapsregeringen för stafettpinnen vidare, uppnår resultat och lägger grunden för vidare utveckling. Snart har halva tiden gått och så här långt lyser resultaten med sin frånvaro.
Liberalerna
Viveka Eriksson
Mats Perämaa
Katrin Sjögren
Gunnar Jansson
Torsten Sundblom
Tony Asumaa