DELA

Affärsmässigt i åländska bolag

Flera skriverier har riktat kritik mot att jag vill diskutera pensionsfondens placeringar och att man borde överväga att placera kapital på Åland. Anklagelserna haglar om att en lokal placering skulle vara högt spel med pensionärernas pengar och att professionella måste sköta placeringar. Politiker ska inte få tycka till om något i detta sammanhang. Men politikerna har en opinionsbildande roll och måste få tycka att pensionsfondens placeringar ska skötas på affärsmässiga grunder, även i åländska bolag, eller får man inte det?

Den möjligheten har funnits och finns fortfarande, men man har valt att inte utnyttja den möjligheten, varför? Kan det inte också vara så att en placering på Åland resulterar i ett mervärde för pensionstagarna genom ekonomisk aktivitet så att åländska företag går bra och så att Åland som samhälle också går bra vilket i slutändan ger mer skatteintäkter och därmed större trygghet också för inbetalningar till pensionsfonden. Det finns alltså en extra fördel för pensionstagarna också med lokal placering. Varför kan inte det också värderas i bedömningen?

Stora delar av resonemanget i kritiken resulterar i slutsatsen att pensionsfonden inte ska placera på Åland. Vad sänder det för signal till andra placerare som funderar på att investera på Åland? Jo, att vår egen pensionsfond inte ens vill placera några procent av sitt kapital här. Det kan inte vara bra.
Petri Carlsson (M)